Obsah

Späť

Registratúrna značka: Al3

Číslo registratúrneho záznamu: 603/22

Oznámenie o doručení zásielky pre Adelu Žigmundovú

Vyvesené: 8. 9. 2022

Dátum zvesenia: 24. 9. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť