Obsah

Členovia OZ

  • Ing. Zuzana BENIAKOVÁ, Staré Grunty 137/31, Tekovské Nemce
  • Slavomír BRIEŠKA, Na Záhumní 365/10, Tekovské Nemce
  • Ing. Jana KORDOŠOVÁ, Inovecká  346/24, Tekovské Nemce
  • Jozef MOKRÝ, Hradská 237/3, Tekovské Nemce
  • Ľuboš PETROVIČ, Inovecká 335/2, Tekovské Nemce
  • Tibor ŠRAMATY, Viničná 149/2, Tekovské Nemce
  • Štefan TEPLAN, Hradská 369//59, Tekovské Nemce
  • Ing. Ján VALKOVIČ Hradská 224/27, Tekovské Nemce
  • Jana VARHANÍKOVÁ, Obecná 322/22, Tekovské Nemce

Poslanecké obvody

Poslanecké obvody Stiahnuté: 53x | 02.12.2022

Stránka

  • 1