Obsah

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia

2013

VZN č.2/2010 o menších obecných službách Stiahnuté: 131x | 02.05.2022

VZN 11/2008 - doplnok k VZN 2/2003 Stiahnuté: 131x | 11.09.2013

VZN č.12/2008 - doplnok k VZN č.3/2000 Stiahnuté: 139x | 11.09.2013

VZN č.1/200/ o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Stiahnuté: 126x | 11.09.2013

VZN č.1/2009 o určení miesta a zápisu dieťaťa na pln.pov.škol.dochádzky v ZŠ Stiahnuté: 123x | 11.09.2013

VZN č.3/2004 o zriadení spoločného školského obvodu ZŠ s MŠ Stiahnuté: 139x | 11.09.2013

VZN č.3/2005 o určení odvolacieho orgánu voči rozh.vydaných riaditeľom ZŠ s MŠ Stiahnuté: 129x | 11.09.2013

VZN č.4/2010 o podm.predaja na trhových miestach Stiahnuté: 143x | 11.09.2013

VZN 3/2013 o náhradnom zásobovaní vodou Stiahnuté: 18x | 02.03.2022

2011

VZN 2/2006 o vyhradených miesach na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane do orgánov samosprávy obcí Stiahnuté: 135x | 06.02.2011

VZN 2/2003 o niektorých podmienkach držania psov Stiahnuté: 129x | 06.02.2011

VZN 2/2009 o zriadení spoločného školského obvodu Základnej školy s materskou školou Tekovské Nemce a Základnej školy Čaradice Stiahnuté: 132x | 06.02.2011

VZN 3/2007 o verejnom poriadku Stiahnuté: 116x | 06.02.2011

VZN 3/2000 ktorým sa upravuje čistenie, údržba a ochrana verejných priestranstiev a ostatného katastrálneho územia obce Stiahnuté: 139x | 06.02.2011

VZN 3/2009 o čestnom občianstve Stiahnuté: 132x | 06.02.2011

Stránka