Obsah

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia

2016

VZN č.2/2016 o prijímaní detí do materskej školy Stiahnuté: 286x | 02.03.2016

2015

VZN č.2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ s MŠ Stiahnuté: 180x | 06.03.2015

VZN c.4-2015 o vyhlase ní záväzných častí územného plánu obce T.Nemce-meny a doplnky č.1 Stiahnuté: 179x | 14.12.2015

2013

Doplnok č.1 k VZN č.2/2003 - psy Stiahnuté: 165x | 09.04.2013

VZN č.2/2010 o menších obecných službách Stiahnuté: 157x | 02.05.2022

VZN 11/2008 - doplnok k VZN 2/2003 Stiahnuté: 175x | 11.09.2013

VZN č.12/2008 - doplnok k VZN č.3/2000 Stiahnuté: 198x | 11.09.2013

VZN č.1/200/ o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Stiahnuté: 158x | 11.09.2013

VZN č.1/2009 o určení miesta a zápisu dieťaťa na pln.pov.škol.dochádzky v ZŠ Stiahnuté: 158x | 11.09.2013

VZN č.3/2004 o zriadení spoločného školského obvodu ZŠ s MŠ Stiahnuté: 176x | 11.09.2013

VZN č.3/2005 o určení odvolacieho orgánu voči rozh.vydaných riaditeľom ZŠ s MŠ Stiahnuté: 179x | 11.09.2013

VZN č.4/2010 o podm.predaja na trhových miestach Stiahnuté: 180x | 11.09.2013

VZN 3/2013 o náhradnom zásobovaní vodou Stiahnuté: 48x | 02.03.2022

2011

VZN 2/2006 o vyhradených miesach na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane do orgánov samosprávy obcí Stiahnuté: 174x | 06.02.2011

VZN 2/2003 o niektorých podmienkach držania psov Stiahnuté: 188x | 06.02.2011

VZN 2/2009 o zriadení spoločného školského obvodu Základnej školy s materskou školou Tekovské Nemce a Základnej školy Čaradice Stiahnuté: 171x | 06.02.2011

VZN 3/2007 o verejnom poriadku Stiahnuté: 161x | 06.02.2011

VZN 3/2000 ktorým sa upravuje čistenie, údržba a ochrana verejných priestranstiev a ostatného katastrálneho územia obce Stiahnuté: 182x | 06.02.2011

VZN 3/2009 o čestnom občianstve Stiahnuté: 155x | 06.02.2011

Stránka