Obsah

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia

2023

VZN č.10/2023 o prísp. za pobyt v ŠKD Stiahnuté: 17x | 02.01.2024

VZN č.9/2023 o prísp.za pobyt v MŠ Stiahnuté: 18x | 02.01.2024

VZN č.8/2023 o nakladaní s KO a DSO Stiahnuté: 15x | 02.01.2024

VZN č.7/2023 poplatok za KO a DSO Stiahnuté: 17x | 02.01.2024

VZN č.6/2023 o miestnych daniach Stiahnuté: 17x | 02.01.2024

VZN č. 5/2023 - financovanie MŠ Stiahnuté: 12x | 02.01.2024

VZN č.4/2023 - o určení spádovej MŠ Stiahnuté: 28x | 24.07.2023

VZN 3/2023 - užívanie verejných priestranstiev Stiahnuté: 54x | 07.03.2023

VZN 2/2023 - čas predaja Stiahnuté: 44x | 28.02.2023

VZN 1/2023 poplatok v ŠJ Stiahnuté: 55x | 28.02.2023

Dodatok č. 1 k VZN č.1/2023 výška príspevku na stravovanie Stiahnuté: 44x | 17.04.2023

2022

VZN 01/2022 o zrušení neplatných VZN Stiahnuté: 101x | 29.03.2022

VZN 02/2022 - dočasné obmedzenie zásob.pitnou vodou Stiahnuté: 77x | 22.06.2022

VZN 03/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ Stiahnuté: 97x | 22.06.2022

VZN 04/2022 o výške prísp. na školský klub Stiahnuté: 79x | 22.06.2022

VZN 05/2022 chov, držanie a vodenie psov Stiahnuté: 85x | 22.06.2022

VZN 06/2022 podmienky držania zvierat a ich chovu Stiahnuté: 79x | 22.06.2022

VZN 8/2022 poplatok v ŠJ Stiahnuté: 54x | 09.01.2023

VZN 9/2022 ručenie výšky fin.pr. na dieťa v MŠ Stiahnuté: 54x | 09.01.2023

VZN 10/2022 - 1.str. Stiahnuté: 60x | 09.01.2023

Stránka