Obsah

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia

2023

VZN 3/2023 - užívanie verejných priestranstiev Stiahnuté: 13x | 07.03.2023

VZN 2/2023 - čas predaja Stiahnuté: 14x | 28.02.2023

VZN 1/2023 poplatok v ŠJ Stiahnuté: 21x | 28.02.2023

Dodatok č. 1 k VZN č.1/2023 výška príspevku na stravovanie Stiahnuté: 12x | 17.04.2023

2022

VZN 01/2022 o zrušení neplatných VZN Stiahnuté: 63x | 29.03.2022

VZN 02/2022 - dočasné obmedzenie zásob.pitnou vodou Stiahnuté: 44x | 22.06.2022

VZN 03/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ Stiahnuté: 58x | 22.06.2022

VZN 04/2022 o výške prísp. na školský klub Stiahnuté: 46x | 22.06.2022

VZN 05/2022 chov, držanie a vodenie psov Stiahnuté: 53x | 22.06.2022

VZN 06/2022 podmienky držania zvierat a ich chovu Stiahnuté: 46x | 22.06.2022

VZN 8/2022 poplatok v ŠJ Stiahnuté: 24x | 09.01.2023

VZN 9/2022 ručenie výšky fin.pr. na dieťa v MŠ Stiahnuté: 19x | 09.01.2023

VZN 10/2022 o daniach a poplatkoch za KO a DSO Stiahnuté: 47x | 09.01.2023

VZN 10/2022 - 1.str. Stiahnuté: 29x | 09.01.2023

2021

VZN 1/2021 - o výške príspevku zák. zástupcu žiaka - nákup potravín, úhrada rež.nál. a úhrady v ŠJ Stiahnuté: 145x | 10.11.2022

VZN 2/2021 - dodatok č.1 k VZN 4/2020 o určení výšky fin.pros.na mzdy a prev.na ieťa MŠ a žiaka šk.zar. Stiahnuté: 78x | 10.11.2022

2020

VZN 1/2020 Prevádzkový poriadok KD Stiahnuté: 164x | 31.03.2020

VZN 2/2020 Sociálne Stiahnuté: 153x | 31.03.2020

VZN 3/2020 pohrebisko Stiahnuté: 94x | 14.12.2020

VZN 4/20 Určenie fin. prostr. MŠ Stiahnuté: 104x | 14.12.2020

Stránka