Obsah

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia

2022

VZN 01/2022 o zrušení neplatných VZN Stiahnuté: 8x | 29.03.2022

2021

VZN 1/2021 Stiahnuté: 66x | 17.12.2021

VZN 2/2021 Stiahnuté: 32x | 17.12.2021

VZN 3/2021 Stiahnuté: 32x | 17.12.2021

VZN 3-2021 - text Stiahnuté: 34x | 17.12.2021

VZN 3/2021 - prílohy Stiahnuté: 32x | 17.12.2021

2020

VZN 1/2020 Prevádzkový poriadok KD Stiahnuté: 107x | 31.03.2020

VZN 2/2020 Sociálne Stiahnuté: 104x | 31.03.2020

VZN 3/2020 pohrebisko Stiahnuté: 53x | 14.12.2020

VZN 4/20 Určenie fin. prostr. MŠ Stiahnuté: 52x | 14.12.2020

VZN 5/2020 odpady Stiahnuté: 103x | 14.12.2020

2019

VZN 1/2019 dotácie MŠ Stiahnuté: 176x | 15.01.2019

VZN 2/2019 fond údržby Stiahnuté: 136x | 15.01.2019

VZN 6/2019 UPN dod.2 Stiahnuté: 118x | 08.01.2020

2018

VZN 5/2018 - o používaní a ochrane symbolov obce Stiahnuté: 224x | 09.10.2018

VZN 4 2018 referendum Stiahnuté: 178x | 11.06.2018

VZN 3 2018 čas predaja Stiahnuté: 185x | 11.06.2018

VZN 1/2018 – fand údržby nájomné byty Stiahnuté: 373x | 23.02.2018

VZN 7/2018 o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 230x | 15.01.2019

2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 147x | 28.02.2017

Stránka