Obsah

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia

2022

VZN 01/2022 o zrušení neplatných VZN Stiahnuté: 41x | 29.03.2022

VZN 02/2022 - dočasné obmedzenie zásob.pitnou vodou Stiahnuté: 32x | 22.06.2022

VZN 03/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ Stiahnuté: 41x | 22.06.2022

VZN 04/2022 o výške prísp. na školský klub Stiahnuté: 33x | 22.06.2022

VZN 05/2022 chov, držanie a vodenie psov Stiahnuté: 39x | 22.06.2022

VZN 06/2022 podmienky držania zvierat a ich chovu Stiahnuté: 30x | 22.06.2022

VZN 8/2022 poplatok v ŠJ Stiahnuté: 10x | 09.01.2023

VZN 9/2022 ručenie výšky fin.pr. na dieťa v MŠ Stiahnuté: 7x | 09.01.2023

VZN 10/2022 o daniach a poplatkoch za KO a DSO Stiahnuté: 8x | 09.01.2023

VZN 10/2022 - 1.str. Stiahnuté: 9x | 09.01.2023

2021

VZN 1/2021 - o výške príspevku zák. zástupcu žiaka - nákup potravín, úhrada rež.nál. a úhrady v ŠJ Stiahnuté: 123x | 10.11.2022

VZN 2/2021 - dodatok č.1 k VZN 4/2020 o určení výšky fin.pros.na mzdy a prev.na ieťa MŠ a žiaka šk.zar. Stiahnuté: 64x | 10.11.2022

2020

VZN 1/2020 Prevádzkový poriadok KD Stiahnuté: 136x | 31.03.2020

VZN 2/2020 Sociálne Stiahnuté: 140x | 31.03.2020

VZN 3/2020 pohrebisko Stiahnuté: 80x | 14.12.2020

VZN 4/20 Určenie fin. prostr. MŠ Stiahnuté: 86x | 14.12.2020

VZN 5/2020 odpady Stiahnuté: 126x | 14.12.2020

2019

VZN 1/2019 dotácie MŠ Stiahnuté: 209x | 15.01.2019

VZN 2/2019 fond údržby Stiahnuté: 157x | 15.01.2019

VZN 6/2019 UPN dod.2 Stiahnuté: 153x | 08.01.2020

Stránka