Obsah

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia

2022

VZN 01/2022 o zrušení neplatných VZN Stiahnuté: 13x | 29.03.2022

VZN 02/2022 - dočasné obmedzenie zásob.pitnou vodou Stiahnuté: 9x | 22.06.2022

VZN 03/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ Stiahnuté: 7x | 22.06.2022

VZN 04/2022 o výške prísp. na školský klub Stiahnuté: 6x | 22.06.2022

VZN 05/2022 chov, držanie a vodenie psov Stiahnuté: 9x | 22.06.2022

VZN 06/2022 podmienky držania zvierat a ich chovu Stiahnuté: 8x | 22.06.2022

2021

VZN 1/2021 Stiahnuté: 84x | 17.12.2021

VZN 2/2021 Stiahnuté: 39x | 17.12.2021

VZN 3/2021 Stiahnuté: 38x | 17.12.2021

VZN 3-2021 - text Stiahnuté: 46x | 17.12.2021

VZN 3/2021 - prílohy Stiahnuté: 38x | 17.12.2021

2020

VZN 1/2020 Prevádzkový poriadok KD Stiahnuté: 117x | 31.03.2020

VZN 2/2020 Sociálne Stiahnuté: 115x | 31.03.2020

VZN 3/2020 pohrebisko Stiahnuté: 63x | 14.12.2020

VZN 4/20 Určenie fin. prostr. MŠ Stiahnuté: 59x | 14.12.2020

VZN 5/2020 odpady Stiahnuté: 108x | 14.12.2020

2019

VZN 1/2019 dotácie MŠ Stiahnuté: 186x | 15.01.2019

VZN 2/2019 fond údržby Stiahnuté: 141x | 15.01.2019

VZN 6/2019 UPN dod.2 Stiahnuté: 127x | 08.01.2020

2018

VZN 5/2018 - o používaní a ochrane symbolov obce Stiahnuté: 234x | 09.10.2018

Stránka