Obsah

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia

2020

VZN 1/2020 Prevádzkový poriadok KD Stiahnuté: 64x | 31.03.2020

VZN 2/2020 Sociálne Stiahnuté: 61x | 31.03.2020

VZN 3/2020 pohrebisko Stiahnuté: 16x | 14.12.2020

VZN 4/20 Určenie fin. prostr. MŠ Stiahnuté: 18x | 14.12.2020

VZN 5/2020 odpady Stiahnuté: 54x | 14.12.2020

2019

VZN 1/2019 dotácie MŠ Stiahnuté: 139x | 15.01.2019

VZN 2/2019 fond údržby Stiahnuté: 110x | 15.01.2019

VZN 3/2019 poplatok v školskej jedálni Stiahnuté: 106x | 03.09.2019

VZN 4/2019 Dane a poplatky Stiahnuté: 92x | 08.01.2020

VZN 5/2019 dotácie MŠ Stiahnuté: 52x | 08.01.2020

VZN 6/2019 UPN dod.2 Stiahnuté: 77x | 08.01.2020

2018

VZN 5/2018 - o používaní a ochrane symbolov obce Stiahnuté: 166x | 09.10.2018

VZN 4 2018 referendum Stiahnuté: 138x | 11.06.2018

VZN 3 2018 čas predaja Stiahnuté: 136x | 11.06.2018

VZN 2/2018 - Dodatok č.1 k VZN 1/2017 financovanie MŠ a ŠZ Stiahnuté: 106x | 23.02.2018

VZN 1/2018 – fand údržby nájomné byty Stiahnuté: 294x | 23.02.2018

VZN 6/2018 dane a poplatky Stiahnuté: 142x | 15.01.2019

VZN 7/2018 o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 171x | 15.01.2019

2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 113x | 28.02.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 109x | 28.02.2017

Stránka