Obsah

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia

2020

VZN 1/2020 Prevádzkový poriadok KD Stiahnuté: 47x | 31.03.2020

VZN 2/2020 Sociálne Stiahnuté: 41x | 31.03.2020

VZN 3/2020 pohrebisko Stiahnuté: 3x | 14.12.2020

VZN 4/20 Určenie fin. prostr. MŠ Stiahnuté: 4x | 14.12.2020

VZN 5/2020 odpady Stiahnuté: 17x | 14.12.2020

2019

VZN 1/2019 dotácie MŠ Stiahnuté: 126x | 15.01.2019

VZN 2/2019 fond údržby Stiahnuté: 99x | 15.01.2019

VZN 3/2019 poplatok v školskej jedálni Stiahnuté: 93x | 03.09.2019

VZN 4/2019 Dane a poplatky Stiahnuté: 71x | 08.01.2020

VZN 5/2019 dotácie MŠ Stiahnuté: 41x | 08.01.2020

VZN 6/2019 UPN dod.2 Stiahnuté: 60x | 08.01.2020

2018

VZN 5/2018 - o používaní a ochrane symbolov obce Stiahnuté: 126x | 09.10.2018

VZN 4 2018 referendum Stiahnuté: 117x | 11.06.2018

VZN 3 2018 čas predaja Stiahnuté: 120x | 11.06.2018

VZN 2/2018 - Dodatok č.1 k VZN 1/2017 financovanie MŠ a ŠZ Stiahnuté: 94x | 23.02.2018

VZN 1/2018 – fand údržby nájomné byty Stiahnuté: 265x | 23.02.2018

VZN 6/2018 dane a poplatky Stiahnuté: 125x | 15.01.2019

VZN 7/2018 o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 147x | 15.01.2019

2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Tekovské Nemce Stiahnuté: 98x | 28.02.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 96x | 28.02.2017

Stránka