Obsah

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia

2021

VZN 1/2021 Stiahnuté: 43x | 17.12.2021

VZN 2/2021 Stiahnuté: 14x | 17.12.2021

VZN 3/2021 Stiahnuté: 11x | 17.12.2021

VZN 3-2021 - text Stiahnuté: 16x | 17.12.2021

VZN 3/2021 - prílohy Stiahnuté: 12x | 17.12.2021

2020

VZN 1/2020 Prevádzkový poriadok KD Stiahnuté: 94x | 31.03.2020

VZN 2/2020 Sociálne Stiahnuté: 90x | 31.03.2020

VZN 3/2020 pohrebisko Stiahnuté: 36x | 14.12.2020

VZN 4/20 Určenie fin. prostr. MŠ Stiahnuté: 43x | 14.12.2020

VZN 5/2020 odpady Stiahnuté: 91x | 14.12.2020

2019

VZN 1/2019 dotácie MŠ Stiahnuté: 164x | 15.01.2019

VZN 2/2019 fond údržby Stiahnuté: 131x | 15.01.2019

VZN 3/2019 poplatok v školskej jedálni Stiahnuté: 150x | 03.09.2019

VZN 4/2019 Dane a poplatky Stiahnuté: 116x | 08.01.2020

VZN 5/2019 dotácie MŠ Stiahnuté: 69x | 08.01.2020

VZN 6/2019 UPN dod.2 Stiahnuté: 109x | 08.01.2020

2018

VZN 5/2018 - o používaní a ochrane symbolov obce Stiahnuté: 207x | 09.10.2018

VZN 4 2018 referendum Stiahnuté: 172x | 11.06.2018

VZN 3 2018 čas predaja Stiahnuté: 172x | 11.06.2018

VZN 2/2018 - Dodatok č.1 k VZN 1/2017 financovanie MŠ a ŠZ Stiahnuté: 132x | 23.02.2018

Stránka