Obsah

Rozpočty

2021

Rozpočt.opatrenia 4-2021 Stiahnuté: 10x | 12.05.2022

Rozpočt.opatrenie 2021 Stiahnuté: 8x | 12.05.2022

Rozpočt.opatr.2021 Stiahnuté: 9x | 12.05.2022

Rozpočet výdavkov 2019-2024 Stiahnuté: 9x | 12.05.2022

Rozpočet príjmov 2019 - 2024 Stiahnuté: 7x | 12.05.2022

Rozpočet príjmov 2021 ZŠ s MŠ Stiahnuté: 9x | 12.05.2022

Rozpočet výdavkov 2021 ZŠ s MŚ Stiahnuté: 9x | 12.05.2022

2020

Rozpočet obce 2021 - 2023 Stiahnuté: 65x | 14.12.2020

Rozpočet 2022,2023,2024 Stiahnuté: 37x | 17.12.2021

2019

Rozpočet obce 2019 - 2021 Stiahnuté: 151x | 10.12.2018

Úprava rozpočtu 2019 Stiahnuté: 140x | 15.01.2019

Rozpočet výdavkov 2020-2022 Stiahnuté: 99x | 08.01.2020

Rozpočet príjmov 2020-2022 Stiahnuté: 90x | 08.01.2020

Rozpočet príjmov 2017-2022 Stiahnuté: 87x | 08.01.2020

Rozpočet výdavkov 2017 - 2022 Stiahnuté: 94x | 08.01.2020

2018

Uprava rozpočtu Stiahnuté: 182x | 30.04.2018

Rozpočet na r.2018 – úprava (ZŠ s MŠ) Stiahnuté: 339x | 29.01.2018

2017

rozpoet_prijmy_2015-2020.numbers.pdf Stiahnuté: 136x | 29.11.2017

Rozpoet_Obce_Tekovsk_Nemce.pdf Stiahnuté: 131x | 29.11.2017

prjmy2015-20120_kola.pdf Stiahnuté: 129x | 29.11.2017

Stránka