Obsah

Rozpočty

2023

Úprava rozpočtu 2023 Stiahnuté: 25x | 07.03.2023

Úprava rozpočtu 2023 Stiahnuté: 7x | 24.08.2023

úprava rozpočtu 1 Stiahnuté: 10x | 24.08.2023

úprava rozpočtu 2 Stiahnuté: 5x | 24.08.2023

2022

Rozpočet 2023 - 2025 Stiahnuté: 38x | 23.01.2023

2021

Rozpočt.opatrenia 4-2021 Stiahnuté: 63x | 12.05.2022

Rozpočt.opatrenie 2021 Stiahnuté: 53x | 12.05.2022

Rozpočt.opatr.2021 Stiahnuté: 65x | 12.05.2022

Rozpočet výdavkov 2019-2024 Stiahnuté: 52x | 12.05.2022

Rozpočet príjmov 2019 - 2024 Stiahnuté: 52x | 12.05.2022

Rozpočet príjmov 2021 ZŠ s MŠ Stiahnuté: 61x | 12.05.2022

Rozpočet výdavkov 2021 ZŠ s MŚ Stiahnuté: 57x | 12.05.2022

2020

Rozpočet obce 2021 - 2023 Stiahnuté: 116x | 14.12.2020

Rozpočet 2022,2023,2024 Stiahnuté: 109x | 17.12.2021

2019

Rozpočet obce 2019 - 2021 Stiahnuté: 222x | 10.12.2018

Úprava rozpočtu 2019 Stiahnuté: 187x | 15.01.2019

Rozpočet výdavkov 2020-2022 Stiahnuté: 162x | 08.01.2020

Rozpočet príjmov 2020-2022 Stiahnuté: 147x | 08.01.2020

Rozpočet príjmov 2017-2022 Stiahnuté: 157x | 08.01.2020

Rozpočet výdavkov 2017 - 2022 Stiahnuté: 165x | 08.01.2020

Stránka