Obsah

Rozpočty

2023

Úprava rozpočtu 2023 Stiahnuté: 8x | 07.03.2023

2022

Rozpočet 2023 - 2025 Stiahnuté: 20x | 23.01.2023

2021

Rozpočt.opatrenia 4-2021 Stiahnuté: 43x | 12.05.2022

Rozpočt.opatrenie 2021 Stiahnuté: 39x | 12.05.2022

Rozpočt.opatr.2021 Stiahnuté: 44x | 12.05.2022

Rozpočet výdavkov 2019-2024 Stiahnuté: 38x | 12.05.2022

Rozpočet príjmov 2019 - 2024 Stiahnuté: 38x | 12.05.2022

Rozpočet príjmov 2021 ZŠ s MŠ Stiahnuté: 44x | 12.05.2022

Rozpočet výdavkov 2021 ZŠ s MŚ Stiahnuté: 39x | 12.05.2022

2020

Rozpočet obce 2021 - 2023 Stiahnuté: 97x | 14.12.2020

Rozpočet 2022,2023,2024 Stiahnuté: 86x | 17.12.2021

2019

Rozpočet obce 2019 - 2021 Stiahnuté: 190x | 10.12.2018

Úprava rozpočtu 2019 Stiahnuté: 168x | 15.01.2019

Rozpočet výdavkov 2020-2022 Stiahnuté: 136x | 08.01.2020

Rozpočet príjmov 2020-2022 Stiahnuté: 128x | 08.01.2020

Rozpočet príjmov 2017-2022 Stiahnuté: 137x | 08.01.2020

Rozpočet výdavkov 2017 - 2022 Stiahnuté: 142x | 08.01.2020

2018

Uprava rozpočtu Stiahnuté: 216x | 30.04.2018

Rozpočet na r.2018 – úprava (ZŠ s MŠ) Stiahnuté: 393x | 29.01.2018

2017

rozpoet_prijmy_2015-2020.numbers.pdf Stiahnuté: 174x | 29.11.2017

Stránka