Obsah

Rozpočty

2020

Rozpočet obce 2021 - 2023 Stiahnuté: 30x | 14.12.2020

2019

Rozpočet obce 2019 - 2021 Stiahnuté: 120x | 10.12.2018

Úprava rozpočtu 2019 Stiahnuté: 116x | 15.01.2019

Rozpočet výdavkov 2020-2022 Stiahnuté: 64x | 08.01.2020

Rozpočet príjmov 2020-2022 Stiahnuté: 65x | 08.01.2020

Rozpočet príjmov 2017-2022 Stiahnuté: 59x | 08.01.2020

Rozpočet výdavkov 2017 - 2022 Stiahnuté: 67x | 08.01.2020

2018

Uprava rozpočtu Stiahnuté: 156x | 30.04.2018

Rozpočet na r.2018 – úprava (ZŠ s MŠ) Stiahnuté: 286x | 29.01.2018

2017

rozpoet_prijmy_2015-2020.numbers.pdf Stiahnuté: 109x | 29.11.2017

Rozpoet_Obce_Tekovsk_Nemce.pdf Stiahnuté: 108x | 29.11.2017

prjmy2015-20120_kola.pdf Stiahnuté: 106x | 29.11.2017

export_rozpoet_vdavky_2015_-_2020.numbers.pdf Stiahnuté: 112x | 29.11.2017

2015-2020_kola.pdf Stiahnuté: 138x | 29.11.2017

2016

Rozpočet obce Tekovské Nemce na r. 2017 - 2019 prijmy Stiahnuté: 126x | 25.11.2016

škola rozpočet 2017-2019 Stiahnuté: 106x | 25.11.2016

rozpočet výdavkov 2017-2019 Stiahnuté: 113x | 25.11.2016

rozpočet príjmov 2017-2019 Stiahnuté: 108x | 25.11.2016

Rozpočet Obce Tekovské Nemce 2017 - 2019 Stiahnuté: 113x | 25.11.2016

úprava rozpočtu k 6.6.2016 Stiahnuté: 112x | 20.05.2016

Stránka