Obsah

vzory.zip (255.66 kB)

Prihláška na odvoz KO pre právn.osoby a fyzosoby - podnikateľov.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 261.27 kB

Oznámenie k miestnemu poplatku za KO pre fyzickú osobu.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 468.42 kB

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie daňového priznania k DZN.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 300.94 kB

Priznanie k DZN.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 472.98 kB

Žiadosť o výrub drevín (347.85 kB)

01_priznanie_komplet_tlacivo.pdf (1023.64 kB)

1. Ohlásenie drobnej stavby.doc (56 kB)

2. Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác.doc (47 kB)

Navrh na vydanie kolaudacneho rozhodnutia.rtf (78.92 kB)

Navrh na vydanie uzemneho rozhodnutia.rtf (81.49 kB)

Ohlasenie-stavebnych-uprav-a-udrziavacich-prac.pdf (256.42 kB)

Povolenie vstupu na cintorín.docx (25.27 kB)

s_sluz_vzor_ziad_supis_cislo,vek stavby.doc (35.5 kB)

Skuska-vodotesnosti-zumpy.pdf (93.1 kB)

Ziadost-o-vydanie-suhlasu-maly-zdroj-znecistenia.pdf (217.13 kB)

Ziadost-o-vydanie-vyjadrenia-vodny-zakon.pdf (140.98 kB)

Žiadost na kolaudaciu - Reklamné stavby.doc (47 kB)

Žiadosť na zvláštne užívanie MK - rozkopávkové povolenie.pdf (1016.22 kB)

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.rtf (70.24 kB)

Žiadosť o dodatočne povolenie stavby.pdf (351.69 kB)

Žiadosť o dodatočne povolenie stavby.rtf (90.35 kB)

Žiadosť o nájomný byt - tlačivo.pdf (3.58 MB)

Žiadosť o povolenie terennych uprav (1).doc (43 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby (bez stavebných úprav).rtf (58.98 kB)

Žiadosť o predlženie doby trvania reklamnej stavby.doc (47.5 kB)

Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby.doc (47 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní.rtf (64.11 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie.rtf (79.13 kB)

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.rtf (67.35 kB)

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 3.38 MB