Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Späť

Náhradné užívanie poľnohosp .pozemkov

"Vlastníci a užívatelia, ktorým boli vyčlenené pozemky do bezplatného náhradného užívania rozhodnutím o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacíh pomerov podľa § 15 zákona 330/1991 účinnom do 31.12.2007, sú povinní do 31. októbra 2019 usporiadať svoje užívacie vzťahy podľa osobitného predpisu ( zákon č.504/2003 Z.z. o užívaní poľnohospodárskych pozemkov)".

 

Vyvesené: 12. 7. 2019

Dátum zvesenia: 31. 10. 2019

Zodpovedá: Správca Webu

Späť

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK