Obsah

Kluby, spolky a spoločenské organizácie


Miestna spolok SČK, založený v roku 1968 , predseda p. Anna Závalcová

Miestna organizácia SZZP, zaregistrovaná v roku 1992, predseda p. Emília Balážiková

TJ Družstevník Tekovské Nemce

Folklórny súbor