Obsah

Historické fotografie


KostolChceli by sme Vás informovať o projekte, ktorý sa práve v tomto období v Tekovských Nemciach rozbieha. Ide o projekt zdokumentovania života obce a jej okolia v premenách času. Ide nám o snahu zozbierať historické fotografie zachytávajúce život obce, jej obyvateľov, výstavbu a premeny prostredníctvom zozbierania súkromných fotografií od súkromných majiteľov. Tieto fotografie budú následne prevedené do elektronickej podoby, katalogizované s uvedením majiteľa originálnej fotografie a motívom, čo zachytávajú. Samozrejme samotný originál bude vrátený majiteľovi. Máme snahu aj takýmto spôsobom zdokumentovať históriu našej obce, ktorá leží v zásuvkách a fotoalbumoch našich domovov a vo verejnosti už nie je známa. Preto Vás prosím, aby ste nám zapožičali Vaše historické fotografie a pohľadnice, ktoré zachytávajú Tekovské Nemce, ich okolie a obyvateľov. Môžete nám ich priniesť na obecný úrad, alebo osobne , prípadne poslať cez formulár.

Radi by sme z týchto materiálov vytvorili samostatnú internetovú stránku. Za Vami prejavenú ochotu a dôveru Vám vopred ďakujeme.

Richard Horný