Obsah

Ostatné dokumenty

2012

Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2012 Stiahnuté: 96x | 29.05.2012

2011

Register obnovenej evidencie pozemkov - Register osôb (vlastníci a domnelí dedicia) Stiahnuté: 182x | 19.12.2011

Plán kontrolnej činnosti HK na I.polr.2012 Stiahnuté: 90x | 24.11.2011

Plán kon.čin Stiahnuté: 84x | 20.06.2011

Záverečný účet obce Tekovské Nemce 2010 Stiahnuté: 112x | 04.03.2011

Poslanecké obvody Stiahnuté: 241x | 17.02.2011

Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska Stiahnuté: 79x | 06.02.2011

Stránka