Obsah

Ostatné dokumenty

2012

Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2013 Stiahnuté: 129x | 28.11.2012

Príručka - co by mal vediet o CO Stiahnuté: 137x | 21.06.2012

Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2012 Stiahnuté: 133x | 29.05.2012

2011

Register obnovenej evidencie pozemkov - Register osôb (vlastníci a domnelí dedicia) Stiahnuté: 240x | 19.12.2011

Plán kontrolnej činnosti HK na I.polr.2012 Stiahnuté: 122x | 24.11.2011

Plán kon.čin Stiahnuté: 116x | 20.06.2011

Záverečný účet obce Tekovské Nemce 2010 Stiahnuté: 142x | 04.03.2011

Poslanecké obvody Stiahnuté: 394x | 17.02.2011

Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska Stiahnuté: 115x | 06.02.2011

Stránka