Obsah

Ostatné dokumenty

2023

Plán kontrolnej činnosti HK na 2.polrok 2023 Stiahnuté: 27x | 10.05.2023

2022

Plán kontrolnej činnosti HK na 2.polrok 2022 Stiahnuté: 96x | 22.06.2022

Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2023 Stiahnuté: 25x | 23.01.2023

2021

Plán kontrolnej činnosti HK na 2.polrok 2021 Stiahnuté: 133x | 14.06.2021

Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2022 Stiahnuté: 74x | 17.12.2021

Aktualizácia PHSR obce Tekovské Nemce 2020 - 2023 Stiahnuté: 40x | 15.12.2021

2020

Plán kontrolnej činnosti HK na I.polrok 2020 Stiahnuté: 166x | 08.01.2020

Plán kontr. činnosti HK na II.polrok 2020 Stiahnuté: 141x | 25.05.2020

Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2021 Stiahnuté: 125x | 14.12.2020

2019

Plán práce HK na I.polrok 2019 Stiahnuté: 195x | 28.12.2018

POH obce 2016 - 2020 Stiahnuté: 288x | 11.04.2019

Plán práce HK na II.polrok 2019 Stiahnuté: 172x | 17.06.2019

2018

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Tekovské Nemce na 2. polrok 2018 Stiahnuté: 208x | 24.04.2018

2017

Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2018 Stiahnuté: 221x | 19.12.2017

Výročná správa za rok 2016 Stiahnuté: 261x | 02.05.2017

Plán kontrolnej činnosti HK na 2.polrok 2017 Stiahnuté: 242x | 25.05.2017

PHSR Tekovské Nemce 2014 - 2020 Stiahnuté: 785x | 04.04.2017

2016

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2017 Stiahnuté: 196x | 19.12.2016

Plán kontr. činnosti HK na 2.polrok 2016 Stiahnuté: 216x | 14.06.2016

2015

Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2016 Stiahnuté: 274x | 15.12.2015

Stránka