Obsah

Ostatné dokumenty

2023

Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2024 Stiahnuté: 31x | 02.01.2024

Plán kontrolnej činnosti HK na 2.polrok 2023 Stiahnuté: 57x | 10.05.2023

2022

Plán kontrolnej činnosti HK na 2.polrok 2022 Stiahnuté: 123x | 22.06.2022

Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2023 Stiahnuté: 47x | 23.01.2023

2021

Plán kontrolnej činnosti HK na 2.polrok 2021 Stiahnuté: 155x | 14.06.2021

Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2022 Stiahnuté: 101x | 17.12.2021

Aktualizácia PHSR obce Tekovské Nemce 2020 - 2023 Stiahnuté: 60x | 15.12.2021

2020

Plán kontrolnej činnosti HK na I.polrok 2020 Stiahnuté: 196x | 08.01.2020

Plán kontr. činnosti HK na II.polrok 2020 Stiahnuté: 165x | 25.05.2020

Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2021 Stiahnuté: 146x | 14.12.2020

2019

Plán práce HK na I.polrok 2019 Stiahnuté: 219x | 28.12.2018

POH obce 2016 - 2020 Stiahnuté: 356x | 11.04.2019

Plán práce HK na II.polrok 2019 Stiahnuté: 210x | 17.06.2019

2018

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Tekovské Nemce na 2. polrok 2018 Stiahnuté: 234x | 24.04.2018

2017

Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2018 Stiahnuté: 251x | 19.12.2017

Výročná správa za rok 2016 Stiahnuté: 292x | 02.05.2017

Plán kontrolnej činnosti HK na 2.polrok 2017 Stiahnuté: 285x | 25.05.2017

PHSR Tekovské Nemce 2014 - 2020 Stiahnuté: 843x | 04.04.2017

2016

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2017 Stiahnuté: 231x | 19.12.2016

Plán kontr. činnosti HK na 2.polrok 2016 Stiahnuté: 245x | 14.06.2016

Stránka