Obsah

Ostatné dokumenty

2022

Plán kontrolnej činnosti HK na 2.polrok 2022 Stiahnuté: 2x | 22.06.2022

2021

Plán kontrolnej činnosti HK na 2.polrok 2021 Stiahnuté: 78x | 14.06.2021

Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2022 Stiahnuté: 29x | 17.12.2021

2020

Plán kontrolnej činnosti HK na I.polrok 2020 Stiahnuté: 101x | 08.01.2020

Plán kontr. činnosti HK na II.polrok 2020 Stiahnuté: 85x | 25.05.2020

Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2021 Stiahnuté: 64x | 14.12.2020

2019

Plán práce HK na I.polrok 2019 Stiahnuté: 147x | 28.12.2018

POH obce 2016 - 2020 Stiahnuté: 197x | 11.04.2019

Plán práce HK na II.polrok 2019 Stiahnuté: 119x | 17.06.2019

2018

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Tekovské Nemce na 2. polrok 2018 Stiahnuté: 155x | 24.04.2018

2017

Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2018 Stiahnuté: 161x | 19.12.2017

Výročná správa za rok 2016 Stiahnuté: 194x | 02.05.2017

Plán kontrolnej činnosti HK na 2.polrok 2017 Stiahnuté: 195x | 25.05.2017

PHSR Tekovské Nemce 2014 - 2020 Stiahnuté: 616x | 04.04.2017

2016

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2017 Stiahnuté: 147x | 19.12.2016

Plán kontr. činnosti HK na 2.polrok 2016 Stiahnuté: 162x | 14.06.2016

2015

Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2016 Stiahnuté: 207x | 15.12.2015

Výročná správa za rok 2014 Stiahnuté: 320x | 23.06.2015

2014

Plán-kontrolnej-činnosti-HK-na-1.polrok-2015 Stiahnuté: 187x | 14.11.2014

Poplatky od 01.01.2014 Stiahnuté: 157x | 14.01.2014

Stránka