Navigácia

Obsah

Späť

Štvrťročný prehľad zákaziek s nízkou hodnotou nad 1000 EUR, rok 2012


I. štvrťrok 2012

Predmet: Externý manažment - spevnené plochy a sadové úpravy
Úspešný uchádzač: Obviam regio, o.z. Vendelínska 8, Bratislava
Hodnota: 1.176,- €

Predmet: Hranoly - na zastávky SAD
Úspešný uchádzač: Peter Vnučko Pental, Nedbalova 1 Nitra
Hodnota: 1.324,74 €

Predmet: Lexan - na zastávky SAD
Úspešný uchádzač: ISO Levice, s.r.o, Levice
Hodnota: 1.744,97 €


II.štvrťrok 2012

Predmet: Oprava obecného rozhlasu
Úspešný uchádzač: Jozef Bokník ELEKTRO, Hronský Baňadik
Hodnota: 2.214,26 €

Predmet: Vysprávka ciest, oprav a výtlkov
Úspešný uchádzač: VIS SERVIS,s.r.o Voznica 1, Žarnovica
Hodnota: 1.696,50 €

Predmet: Záhradníce práce, verejné priestranstvo - ihrisko
Úspešný uchádzač: Ing.Lukáš Gaži LUMIGREEN, Tekovské Nemce
Hodnota: 1.198,56 €

Predmet: Materiál na opravu miestností na OcÚ
Úspešný uchádzač: STOMIX Slovensko, s.r.o, 29.augusta 35, Banská Bystrica
Hodnota: 2.165,82

Predmet: Podlahy do kancelárií OcÚ
Úspešný uchádzač: Ing. Lukáš Gaži LUMIGREEN Tekovské Nemce
Hodnota: 1.052,26 €

Predmet: Dodávka a montáž nábytku do kancelárií OcÚ
Úspešný uchádzač: Ing.Kasan Imrich, Kamenárska 1315/51, Nová Baňa
Hodnota: 2.693,- €

Predmet: Stavebné práce, odvodňovanie, výmena panelu
Úspešný uchádzač: Ing.Igor Juríček, PARK, Višňová 22, Nitra
Hodnota: 7.667,71 €

Predmet: Sadovnícke a prípravné práce pri bytovkách
Úspešný uchádzač: Ing. Lukáš Gaži LUMIGREEN, Tekovské Nemce
Hodnota: 1.345,- €

Predmet: Rekonštrukcia kancelárií OcÚ
Úspešný uchádzač: Ján Forgáč STAVBÁR, Orovnica 220
Hodnota: 1.640,- €


III. štvrťrok 2012

Predmet: Živičné práce na miestnych komunikáciách
Úspešný uchádzač: VIA SERVIS,s.r.o. Voznica 1, Žarnovica
Hodnota: 4.946,40 €

Predmet: Vypracovanie projekt.dokumentácie:Oprava fasády Kultúrneho domu"
Úspešný uchádzač: M PRO,s.r.o, Trieda SNP 79, Banská Bystrica
Hodnota: 2.280,--€

Predmet: Dodávka a montáž detského ihriska
Úspešný uchádzač: Intersystém Ing.Weberová, S.Sakalovej 1351/22A Bytča
Hodnota: 12.834,-

Predmet: Dodávka a montáž gumovej dlažby na detské ihrisko
Úspešný uchádzač: Intersystém Ing.Weberová, S.Sakalovej 1351/22A Bytča
Hodnota: 2.206,80

Predmet: Stavebné práce a materiál na detské ihrisko
Úspešný uchádzač: Intersystém Ing.Weberová, S.Sakalovej 1351/22A Bytča
Hodnota: 1.131,60

Predmet: Vybudovanie betónového rigolu so zemnými prácami-ul.Dolné lúky- odvodnenie
Úspešný uchádzač: Ing.Igor Juríček-PARK, Višňová 22, Nitra
Hodnota: 2.772,-


IV. štvrťrok 2012

Predmet: Grafická úprava a tlač spevníka tekovských piesní
Úspešný uchádzač: SB PRESS Tlmače
Hodnota: 1.242,-

 

V zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v webovom sídle alebo inou formou zverejnenia súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä: 1. hodnota zákazky, 2. predmet zákazky, identifikáciu úspešného uchádzača.

Vyvesené: 31. 12. 2012

Zodpovedá: Správca Webu

Späť