Navigácia

Obsah

Späť

Prehľad zákaziek 2017

1.štvrťrok 2017

Por. číslo: 1
Predmet: Prestrešenie schodiska a oprava poškodených schodov pred domom smútku
Úspešný uchádzač: EKOFORM s,r,o Koháryho 46 934 01 Levice
Hodnota: 11.850,- ( s DPH)


2.štvrťrok 2017

Por. číslo: 0
Predmet: 0
Úspešný uchádzač: 0
Hodnota: 0


3. štvrťrok 2017

Por. číslo: 1
Predmet: 12.b.j. technické vybavenie
Úspešný uchádzač: SimKor,s.r.o Trate mládeže 9A Banská Štiavnica
Hodnota: 30.000,-


4. štvrťrok 2017

Por. číslo: 0
Predmet: 0
Úspešný uchádzač: 0
Hodnota: 0

 

Vyvesené: 31. 12. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť