Navigácia

Obsah

Späť

Prehľad zákaziek 2015

1.štvrťrok

Por. číslo: 1
Predmet: jedálenské kupóny
Úspešný uchádzač: Chéque Déjeuner Bratislava
Hodnota: 1.330,15 €


2.štvrťrok

Por. číslo: 1
Predmet: jedálenské kupóny
Úspešný uchádzač: Chéque Déjeuner Bratislava
Hodnota: 1.989,35


3.štvrťrok

Por. číslo: 1
Predmet: rekonštrukcia sociálnych zariadení v materskej škole
Úspešný uchádzač: Emil Koprda Hosťovce
Hodnota: 11.990,- €

Por. číslo: 2
Predmet: elektromontážne práce v materskej škole
Úspešný uchádzač: Emil Koprda Hosťovce
Hodnota: 1.490,- €

Por. číslo: 3
Predmet: kvitnúci záhon a pergola verejné priestranstvo
Úspešný uchádzač: Ing.Ivan Rubaninský Obyce
Hodnota: 3.117,60 €


4.štvrťrok

Por. číslo: 1
Predmet: jedálenské kupóny
Úspešný uchádzač: Chéque Déjeuner Bratislava
Hodnota: 1.330,15 €

Por. číslo: 2
Predmet: sanácia nezákonne umiestneného odpadu
Úspešný uchádzač: EKOSTAVING - Ing.Vyskoč Nitra
Hodnota: 32.800,80 €

Por. číslo: 3
Predmet: rekonštrukcia budovy pošty - výmena krytiny a okien
Úspešný uchádzač: IMPERIALIS,s.r.o Bratislava
Hodnota: 24.990,- €

Por. číslo: 4
Predmet: rekonštrukcia oplotenie záklanej školy
Úspešný uchádzač: Emil Koprda Hosťovce
Hodnota: 3.650,92 €

Vyvesené: 31. 12. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť