Navigácia

Obsah

Správy

29.05.2020

Obnovenie úradných hodín Obecného úradu na pôvodné.

Od 01.06.2020 Obecný úrad Tekovské Nemce obnovuje úradné hodiny pre stránky na pôvodné a to nasledovne: Pondelok - Štvrtok 7.oo - 16.30 hod Piatok nestránkový deň Obedňajšia prestávka 12.30 - 13.oo hod

Detail

25.05.2020

Cestovný poriadok od 01.06.2020 ZM - NB

Cestovný poriadok Zl.Moravce-Nová Baňa od 01.06.2020

Detail

11.05.2020

Zmena cestovného poriadku

Zmena cestovného poriadku v prílohe

Detail

09.04.2020

Vyhlásenie času zvýš.nebezpečenstva vzniku požiaru

Od 10.apríla 2020 OR HAZZ v Zl.Moravciach vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Porušenie zákazov sa považuje za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi, za ktoré môže ORHaZZ uložiť pokutu až do výšky 331 €. Pripomíname, že v zmysle z.č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §13písm.g) sa zakazuje zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad.

Detail

02.04.2020

Rozvoz ovocia a zeleniny - ponuka 1

Rozvoz ovocia a zeleniny - ponuka

Rozvoz ovocia a zeleniny - ponuka

Detail