Zmluva O prenájme nájme nebytových priestoroch
veľkosť súboru - 808,8 KiB, pridané - 15. decembra 2014, počet zobrazení - 58,
Dodatok č. 1 k zmluve č.100 0023 Tekovská ekologická, int.č. 36/14.
veľkosť súboru - 14,0 KiB, pridané - 14. decembra 2014, počet zobrazení - 195,
Zmluva o odvoze nebezp. a elek. odpadu, Enviropol – int.č.35/14
veľkosť súboru - 173,0 KiB, pridané - 11. decembra 2014, počet zobrazení - 373,
Nájomná zmluva č.1/2014/OU/TN int.č. 34/14, RD T.Nemce
veľkosť súboru - 85,5 KiB, pridané - 19. decembra 2014, počet zobrazení - 453,
Zmluva o nájme pozemku, int.č.33/14, Slovak Telekom,a.s.
veľkosť súboru - 130,1 KiB, pridané - 9. decembra 2014, počet zobrazení - 308,
Darovacia zmluva, int.č.32/14, ZŠ s MŠ
veľkosť súboru - 25,2 KiB, pridané - 9. decembra 2014, počet zobrazení - 291,
Kúpna zmluva int.č.21/14 - predaj majetku Petrášová, Molnár
veľkosť súboru - 38,9 KiB, pridané - 25. novembra 2014, počet zobrazení - 310,
Dodatok-č.1-int.č.30-14-EcoLed-Solutions
veľkosť súboru - 75,7 KiB, pridané - 25. novembra 2014, počet zobrazení - 312,
Dohoda o praxi, int.č.28/14-Drgoňa
veľkosť súboru - 47,9 KiB, pridané - 3. októbra 2014, počet zobrazení - 336,
Koncesná zmluva int. č. 27/14 - verejné osvetlenie
veľkosť súboru - 306,0 KiB, pridané - 29. septembra 2014, počet zobrazení - 705,
Kúpna-zmluva-int.č.26-14-akordeón
veľkosť súboru - 28,2 KiB, pridané - 28. septembra 2014, počet zobrazení - 310,
Zmluva int.č.25/14, č.09/2014 MontPlast okna na šatnej TJ
veľkosť súboru - 812,5 KiB, pridané - 23. septembra 2014, počet zobrazení - 310,
Dodatok-č.1-k-zmluve-č.2-14-Dotácia-TJ
veľkosť súboru - 506,2 KiB, pridané - 10. septembra 2014, počet zobrazení - 336,
Zmluva int.č.24/14, č.9100185154, o dodávke elektriny
veľkosť súboru - 2,6 MiB, pridané - 23. septembra 2014, počet zobrazení - 333,
Zmluva č.1-2014 Rekonštr. šatní TJ
veľkosť súboru - 58,9 KiB, pridané - 25. augusta 2014, počet zobrazení - 305,
Zmluva int.č.23-14, Prevax-Trnava-Obn.a prev.verejn.osvetlenia
veľkosť súboru - 118,9 KiB, pridané - 28. júla 2014, počet zobrazení - 320,
Zmluva int.č.22-14 Mediatel
veľkosť súboru - 30,0 KiB, pridané - 18. júla 2014, počet zobrazení - 320,
Zmluva int.č. 21/14 -Geodetica WebGIS
veľkosť súboru - 3,2 MiB, pridané - 11. júla 2014, počet zobrazení - 315,
Zmluva int.č.2014, Komunálna poisťovňa-úrazové poistenie prac.aktiv.činn.
veľkosť súboru - 63,9 KiB, pridané - 11. júla 2014, počet zobrazení - 277,
Zmluvu int.č.19-14 o budúcej kúpnej zmluve o zriadení vecného bremena-NSK Nitra
veľkosť súboru - 70,8 KiB, pridané - 8. júla 2014, počet zobrazení - 320,
Zmluva č.14-14, Zber použitého šatstva
veľkosť súboru - 782,1 KiB, pridané - 6. júna 2014, počet zobrazení - 340,
Zmluva č.18-14, Zmluva o dielo 10-ČMR-2014Mikroregión Pož.Širočina
veľkosť súboru - 1,4 MiB, pridané - 6. júna 2014, počet zobrazení - 320,
Zmluva č.15-14, MUDr.Muhová-posk.služieb
veľkosť súboru - 1,2 MiB, pridané - 6. júna 2014, počet zobrazení - 361,
Darovacia zmluva 1/2014, zml.č.17/14 - ZŠ.
veľkosť súboru - 17,5 KiB, pridané - 19. mája 2014, počet zobrazení - 384,
Dotácia ZŠ Dohoda č.5/2014, Zml.č.16/14 - ZŠ
veľkosť súboru - 16,0 KiB, pridané - 19. mája 2014, počet zobrazení - 337,
Zmluva_.13-14_COOP_Jednota__-.PDF
veľkosť súboru - 218,8 KiB, pridané - 29. apríla 2014, počet zobrazení - 342,
Zmluva č.4, Dotacia pre Jednotu dôchodcov
veľkosť súboru - 482,3 KiB, pridané - 14. apríla 2014, počet zobrazení - 349,
Zmluva č.12-14, Komun.poisť. úrazové poist.osôb
veľkosť súboru - 552,4 KiB, pridané - 14. apríla 2014, počet zobrazení - 378,
Zmluva10-14, o posk. nenávr.fin.pr.č.0500068- PPA, Revitalizácia ver.priestranstva
veľkosť súboru - 4,8 MiB, pridané - 9. apríla 2014, počet zobrazení - 370,
Zmluva o poskytn. audit.služieb, č. 9/14
veľkosť súboru - 677,8 KiB, pridané - 21. marca 2014, počet zobrazení - 365,
Dohoda o praxi-Kurek č.8/14
veľkosť súboru - 538,3 KiB, pridané - 21. marca 2014, počet zobrazení - 337,
Zmluva č.7-14 dotácia pre CVČ Nová Baňa
veľkosť súboru - 716,1 KiB, pridané - 10. marca 2014, počet zobrazení - 355,
Zmluva č.6, č.3 Dotácia farnosť
veľkosť súboru - 464,7 KiB, pridané - 25. februára 2014, počet zobrazení - 357,
Zmluva 5-14, Zmluva 2 dotácia pre TJ
veľkosť súboru - 475,6 KiB, pridané - 13. februára 2014, počet zobrazení - 346,
Zmluva 4/14, Zmluva č.1 - Dotácia ČK
veľkosť súboru - 563,7 KiB, pridané - 4. februára 2014, počet zobrazení - 369,
Zmluva č.2/14, Zmluva o dielo 02/2014 SPEKO Šaľa
veľkosť súboru - 604,9 KiB, pridané - 4. februára 2014, počet zobrazení - 367,
KZ OÚ TN Kotora
veľkosť súboru - 49,5 KiB, pridané - 22. januára 2014, počet zobrazení - 391,
Zmluva 1-14, Dohoda č.3-2014 odber stravy zo ZŠ
veľkosť súboru - 332,9 KiB, pridané - 14. januára 2014, počet zobrazení - 340,