ID objednávkyPopis objednávky Celková suma objednávkyDátum vyhotoveniaMeno, priezvisko,
obchodné meno,
adresa, IČO
Údaje o osobe, ktorá
objednávku podpísala
meno, funkcia
Dátum zverejnenia
1/14zimná údržba komunikácií - posyp369,002.1.2015Ing. Lukáš Gaži LUMIGREEN
Hradská 248
966 54 Tekovské Nemce
IČO: 43818064
Ing. Erika Valkovičová
starostka obce
2.1.2015
2/14knihy pre prvákov53,7020.1.2015Slovenské pedagogické nakladateľstvo.Mladé letá
Sasinkova 5
811 08 Bratislava
IČO: 31333176
Ing. Erika Valkovičová
Starostka obce
20.1.2015
3/14kukanádoby710,4026.1.2015Tekovská ekologická,s.r.o
935 33 Nový Tekov
IČO 34131451
Ing. Erika Valkovičová
starostka obce
26.1.2015
4/15tlačivá na dane z nehnuteľnosti17,9629.1.2015INPROST,s.r.o
Smrečianska 29
811 05 Bratislava
IČO: 31363091
Ing. Erika Valkovičová
starostka obce
29.1.2015
5/15
pracovné odevy pre hasičov391,202.3.2015OCTAN plus,s.r.o
Hlavná 874
925 03 Horné Saliby
IČO 34143050
Ing.Erika Valkovičová2.3.2015
6/15oprava žľabov na MŠ249,90 bez DPH26.3.2015Ladislav Lieskovský
935 23 Rybník 111
IČO: 11718137
Ing.Erika Valkovičová26.3.2015
7/15tlač novín Tekovský nemčan č.1/2015246,501.4.2015SB PRESS,s.r.o
Továrenská 210
935 28 Tlmače
IČO: 36526924

Ing. Erika Valkovičová1.4.2015
8/15čistenie žľabov na ZŠ360,4314.4.2015Jozef Bokník-Elektro
Hlavná 310
Hronský Beňadik
IČO: 30466709
Ing. Erika Valkovičová14.4.2015
9/15odpadové vrecia na separovaný odpad175,8114.4.20152Zet,s.r.o
Lužianky
IČO: 36676705
Ing. Erika Valkovičová14.4.2015
10/15Zástava SR, smútočná14.4.2015SIGNO ,s.r.o
Tatranská cesta 68
034 01 Ružomberok
IČO43930824
Ing. Erika Valkovičová14.4.2015
11/15portrét prezidenta9,8014.4.2015IKARO,s.r.o
Prešov
Okružná 32
IČO:n 31656544
Ing. Erika Valkovičová14.4.2015
12/14struna na kosenie178,2014.4.2015VIKTORIA-HÁMOR,s.r.o
Šugovská dolina 10
044 25 Medzev
IČO 31698948
Ing. Erika Valkovičová14.4.2015
13/14vykopanie odvodňovacieho rgolu120,00bez DPH14.4.2015Marek Paulov
Čaradice
4
IČO: 40335291
Ing.Erika Valkovičová14.4.2015
14/14misy, šálky do svadobky91,7817.4.2015RM Gastro-JAZ,s.r.o
Rybárska 1
91501 Nové Zámky,
prev. Levická 7, Nitra
IČO: 34153004
Ing. Erika Valkovičová17.4.2015
15/15piesok kopaný518,3622.4.2015Agrostav HSV,s.r.o
Tehelná 3
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 31435513
Ing. Erika Valkovičová22.4.2015
16/15poháre na turnaj žiakov27.4.2015KOŠÍK-siete,s.r.o
Detvianska 6
940 67 Nové Zámky
IČO:
Ing. Erika Valkovičová27.4.2015
17/15preprava detí MŠ do divadla148,8718.5.2015Nitravel,s.r.o
Štúrova 72
949 01 Nitra
IČO: 47244691
Ing. Erika Valkovičová18.5.2015
18/15vypracovanie znaleckého posudku17.6.2015Lasab Hr.BeňadikIng.Erika Valkovičová17.6.2015
19/15preprava osôb do Obýc - oslavy Požitavie60,0022.6.2015NITRAVEL,s.r.o
Štúrova 72
949 01 Nitra
IČO:47244691
Ing.Erika Valkovičová22.6.2015
20/15vyprac. žiadosti a PD k skádkam960,0022.6.2015Ekostaving Nitra
Ing.Jozef Vyskoč
Podhájska 23
949 01 Nitra
IČO:22819983
Ing. Erika Valkovičová22.6.2015
21/15preprava autobusom do Podhajskej125,303.7.2015Ondrej Herda
autodoprava
Pod Dielami 2
953 01 Zlaté Moravce
IČO 10358005012
Ing. Erika Valkovičová22.6.2015
22/15tekovský nemčan č.2815197,203.7.2015SB PRESS,s.r.o
Továrenská 210
935 28 Tlmače

Ing. Erika Valkovičová22.6.2015
23/15stavebný materiál - cement (ihrisko,muštáreň)112,339.7.2015Benátcentrum
Zlaté Moravce
Bernolákova 1
IČO:36518212
Ing. Erika Valkovičová9.7.2015
24/15osvetlenie -sála 10.7.2015Zavarský Daniel- DANEL
Športová 2772/13
926 01 Sereď
IČO: 34243798
Ing. Erika Valkovičová10.7.2015
25/15kniha verejné obstarávanie14.7.2015Ing. Erika Valkovičová14.7.2015
26/15preprava autobusom do Volkoviec - festival50,-20.7.2015NITRAVEL,s.r.o
Štúrova 72
949 01 Nitra
IČO:47244691
Ing. Erika Valkovičová20.7.2015
27/15tonery362,8424.7.2015LASER servis.s.r.o
Na Bielensku4
902 01 Pezinok
IČO 35755989
Ing. Erika Valkovičová24.7.2015
28/15asfalt vrecovaný70,504.8.2015CAMPRI,s.r.o
Hlohovecká 13
95141 Lužianky
IČO: 17639719
Ing.Erika Valkovičová4.8.2015
29/15knihy do knižnice396,5320.8.2015LOKE,s.r.o
Slavianska 17
953 01 Zlaté Moravce
IČO:46551395
Ing.Erika Valkovičová20.8.2015

30/15tašky reklamné (oslavy obce)282,0028.8.2015LIM PO,s.r.p
Jesenná 1
080 05 Prešov
IČO: 36498980
Ing.Erika Valkovičová28.8.2015
31/15vytýčenie sietí74,407.9.2015Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469Bratislava
Ing.Erika Valkovičová7.9.2015
32/15Zbierky zákonov - viazanie14.9.2015SB PRESS
Tlmače
Ing. Erika Valkovičová14.9.2015
33/15plagáty, pozvánky - tlač, oslavy obce206,7014.9.2015SB PRESS
Tlmače
Ing.Erika Valkovičová14.9.2015
34/15oplotenie ZŠ3650,9216.9.2015Emil Koprda
Hosťovce
Ing.Erika Valkovičová16.9.2015
35/15autobus do Šaštína424,506.10.2015Ondrej Herda
autodoprava
Pod Dielami 2
953 01 Zlaté Moravce
IČO 10358005012
Zlaté Moravce
Ing. Erika Valkovičová6.10.2015
36/15zimná údržba MK666,0613.10.2015Reg.správa a údržba ciest
Nitra
Štúrova 147
IČO: 35960736
Ing. Erika Valkovičová13.10.2015
37/15dopravné zrkadlo na križovatku v obci336,-9.11.2015Ladislav Máté - FiMa
Viničná 1674/15
986 01 Fiľakovo
IČO: 30506506
Ing. Erika Valkovičová 9.11.2015
38/15stolový kalendár445,2020.11.2015Požitavie ŠiročinaIng.Erika Valkovičová20.11.2015
39/15ohňostroj2.12.2015CONDE KomárnoIng.Erika Valkovičová2.12.2015
40/15odpadové vrecia166,412.12.2015ObalR.sk
2Zet,s.r.o
Rastislavova 326
951 41 Lužianky
IČO: 36676705
Ing. Erika Valkovičová2.12.2015