ID
objednávky
Popis objednávkyCelková suma
objednávky
Dátum vyhotoveniaMeno a priezvisko
Obchodné meno
adresa
IČO
Údaj o osobe, ktorá
objednávku podpísala
meno, funkcia
Dátum
zverejnenia
1/2013zimná údržba - odhŕňanie snehu4.1.2013Roľnícke družstvo
Tekovské Nemce
IČO 210552
Ing.Erika Valkovičová
starostka obce
4.1.2013
2/2013práce s plošinou na I.polrok
podľa potreby
15,-/hod15.1.2013RAYAN,s.r.o
Tekovská Breznica 497
IČO 44378084
Ing.Erika Valkovičová
starostka obce
15.1.2013
3/2013elektroinštalačné práce na objektoch OcÚ a oprave verejného osvetlenia v obci15.1.2013Jozef Bokník - ELEKTRO
Hlavná 310, Hronský Beňadik
IČO 30466709
Ing.Erika Valkovičová
starostka obce
15.1.2013
4/2013knihy pre I.ročník ZŠ36,2015.1.2013Slovenské pedagogické nakladateľstvo mladé letá,s.r.o. Sasinkova 5,
Bratislava
IČO 31333176
Ing.Erika Valkovičová
starostka obce
15.1.2013
5/2013ozvučenie sály KD na fašiangovú zábavu76,-1.2.2013Ing.L.Gaži, LUMIGREEN,
Hradská 248, Tekovské Nemce
IČO 43818064
Ing.Erika Valkovičová
starostka obce
1.2.2013
6/2013oprava ohrievača vody vo svadobke KD1.2.2013Jozef Bokník - ELEKTRO
Hlavná 310, Hronský Beňadik
IČO 30466709
Ing.Erika Valkovičová
starostka obce
1.2.2013
7/2013vyhotovenie geom.plánu na detské ihrisko a DS(pozemok)
- za účlom zápisu do KN
580,-1.2.2013Geod.odb.kancelária
Tibor Drienovský, 951 96 Jedľové Kostolany 476
IČO 1028613146
Ing. Erika Valkovičová
starostka obce
1.2.2013
8/2013obecný orientačný systém - tabule987,-26.2.2013Chren a Šproch,s.r.o
Obrancov mieru 23/87,
95187 Volkovce
IČO46948619
Ing.Erika Valkovičová
starostka obce
26.2.2013
9/2013preprava autobusom do divadla Zvolen216,654.3.2013Veolia transport,a.s. Štúrova 72, Nitra
IČO 36545082
Ing. Erika Valkovičová
starostka obce
4.3.2013
10/2013Tekovský nemčan č.1/2013212,5013.3.2013SB PRESS grafika
Tlmače
Ing.Erika Valkovičová
starostka obce
13.3.2013
11/2013poháre, diplomy - na Memoriál v.Valkoviča vo futbale94,795.4.2013Firma Košík - siete s.r.o.
Detvianska 6
940 67 Nové Zámky
Ing.Erika Valkovičová
starostka obce
5.4.2013
12/2013katastr.mapa a LV na majetkoprávne usporiadanie komunikácií;16.4.2013Správa katastra Zlaté MoravceIng. Erika Valkovičová
starostka obce
16.4.2013
13/2013nová verzia programu CD- pre Správu cintorína ver. 1,5810,-16.04.2013EXCO-HN,s.r.o, Lesná 885/5, 066 01 Humenné Anna Bónová16.04.2013
14/2013výroba tribúny na ihrisko936,-16.4.2013Zámočníctvo Milan Bóna Tekovské NemceIng.Erika Valkovičová16.4.2013
15/2013inzerát v novinách
na výberové konanie na riaditeľa školy
126,-2.5.2013SB PRESS TlmačeIng.Erika Valkovičová2.5.2013
16/2013
elektronická príručka na CD"Mestá a obce, ako orgány prírody"9,502.5.2013Ing.Miroslav Ďuriš,Trenčiansky vzdelávací servis, Invoecká 1140/22,
911 01 Trenčín
IČO 37058843
Ing.Erika Valkovičová2.5.2013
17/2013čistenie kanalizácie327,4110.5.2013Hydroservice,s.r.o
Bernolákova 57
Zlaté Moravce
IČO 36554812
Ing.Erika Valkovičová10.5.2013
18/2013ďakovné listy - vydanie zbierky piesní126,- spolu s č.15/1310.5.2013SB PRESS Tlmače
IČO 36526924
Ing.Erika Valkovičová15.5.2013
19/2013
autobus na deň detí91,6016.5.2013p.HerdaIng.Erika Valkovičová16.5.2013
20/2013betónovanie pod tribúnu182,-10.5.2013Kameňart, Ondrej Kilik
Tekovské Nemce
Ing.Erika Valkovičová16.5.2013
21/2013ozvučenie - dňa matiek85,-10.5.2013Lumigreen - Ing.Lukáš Gaži, Tekovské NemceIng.Erika Valkovičová16.5.2013
22/2013opracovanie dreva na tribúnu30,-15.5.2013Dušan Galbavý
Tekovské Nemce
Ing.Erika Valkovičová16.5.2013
23/2013vysprávka výtlkov na MK28.05.2013VIA SERVIS, VoznicaIng.Erika Valkovičová 28.05.2013
24/2013vypracovanie projekt.dokumentácie - odvodnenie, zameranie1.700,-13.06.2013Agroprojekt Nitra
Chrenovská 32
Ing.Erika Valkovičová13.6.2013
25/2013
noviny Tekovský Nemčan č.2/2013211,-28.6.2013SB PRESS Tlmače
IČO 36526924
Ing.Erika Valkovičová28.6.2013
26/2013knihy do knižnice, podľa vlastného výberu171,3628.6.2013TK Libri, s.r.o
Nám.A.Hlinku 4
953 01 Zlaté Moravce
IČO 17054346
Ing.Erika Valkovičová28.6.2013
27/13Záznamník preventívnych požiarnych kontrol11,-28.6.2013Firma Košík - siete s.r.o.
Detvianska 6
940 67 Nové Zámky
Ing.Erika Valkovičová28.6.2013
28/13autobus - Orava531,608.7.2013GalovičIng.Erika Valkovičová8.7.2013
29/13znalecký posudok na čiastkovú úarcelu č. 603/124.7.2013Imrich LasabIng. Erika Valkovičová24.7.2013
30/13
dopravná značka- daj prednosť v jazde13.9.2013 VIA SERVIS,s.r.o
Voznica 1, Žarnovica
IČO 31574971
Ing.Erika Valkovičová13.9.2013
31/13prepravu autobusom do Vozokán13.9.2013HerdaIng.Erika Valkovičová13.9.2013
32/13monitor k PC129,9016.9.2013PAKE,s.r.o
Župná 54
953 01 Zlaté Moravce
IČO 34128433
Ing. Erika Valkovičová18.9.2013
33/13Preloženie kábla rozhlasu na OcÚ254,2427.09.2013Jozef Bokník - ELEKTRO
Hlavná 310, Hronský Beňadik
IČO 30466709
Ing.Erika Valkovičová27.09.2013
34/13oprava strechy,výmena žľabov a kanalizačných rúr
na obecných budovách
27.9.2013Stamistav,s.r.o
1.mája 22
953 01 Zlaté Moravce
IČO 46882570
Ing.Erika Valkovičová27.9.2013
35/13prepracovanie rozpočtu na ČOV 2.10.2013Hydrocoop.s.r.o, Ing.Repík
Madáchova 29
P.O.Box 92, 810 05 Bratislava 15
IˇˇCO 31336949
Ing.Erika Valkovičová2.10.2013
36/13vydanie novín Tekovský nemčan č. 3/133.10.2013SBPress , Továrenská
210, Tlmače
IČO 36526924
Ing.Erika Valkovičová3.10.2013
37/13
čiarové kódy na knihy do obecnej knižnice11.10.2013Slovenská národná knižnica
Národný bibliografický ústav
Nám.J.C.Hronského 1
036 01 Martin
Ing.Erika Valkovičová11.10.2013
38/13
zabezpečovacie zariadenie, prekládka sirény na fasáde OcÚ14.10.2013EZ servis - Budinský
Nová Baňa
IČO 14209314
Ing.Erika Valkovičová14.10.2013
39/13obedové menu na posedenie-mesiac úcty k starším, jubilanti 27.10.201317.10.2013UNIGASTRO-ĆERVENÝ
síDLISKO LúKY
952 01Vráble
Ing. Erika Valkovičová17.10.2013

40/13realizácia prívodu vody k plynovým peciam v KD17.10.2013REMESLO- Polóň Juraj
Drevená 2, SNP 137
965 01 Žiar nad Hronom
Ing.Erika Valkovičová17.10.2013
41/13montáž a dodávka bleskozvou odkvapových žľabov vchodových dverí a úprava povrchov19.11.2013SIMKOR,s.r.o
Trate mládeže 9/A
969 01 Banská Štiavnica
IČO 36014354
Ing. Erika Valkovičová19.11.2013
42/13ohňostroj na silvestra 159,6027.11.2013KOPYR,s.r.o, Ružová 178/32
924 01 Galanta
IČO 36365017
Ing.Erika Valkovičová27.11.2013
43/13posypový materiál na zimnú údržbu vrátane dovozu104,1630.11.2013 VIA SERVIS,s.r.o
Voznica 1, Žarnovica
IČO 31574971
Ing.Erika Valkovičová30.11.2013
44/13drevárske práce v sále - parkety344,-30.11.2013Dušan Galbavý
Tekovské Nemce97
IČO 40331172
Ing.Erika Valkovičová30.11.2013
45/13práce servisného technika41,2212.12.2013Ing. Milan Švolík - MILSTFT
Nám.odborárov 3
935 21 Tlmače
IČO 14078511
Ing.Erika Valkovičová12.12.2013
46/13tlač novín č. 4/13 Tek. Nemčan a zviazanie zbierok zákonov ročník 2012
16.12.2013SB PRESSS,s.r.o
Továrenská 210,
935 28 Tlmače
IČO 36526924
Ing.Erika Valkovičová16.12.2013
47/13montáž tep.regulácií a revízie plyn.pecí19.12.2013GIERTL,s.r.o
Miroslav Giertl
Rázusova 7/36
965 01 Žiar nad Hronom
Ing.Erika Valkovičová19.12.2013