Číslo faktúryPopisSuma celkom s DPHID zmluvyID objednávkyDátum doručeniaIdentifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia-Meno, adresa, IČODátum zverejnenia
1/16
321044
zasielanie informácií o dotáciách a grantoch na r.201632,86 bez DPH7.1.2016SAMNET-Informačný systém samosprávy,o.z. Hviezdoslavova 183
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 37867440
11.1.2016
2/16
1/2016
Zmeny a doplnky č.1 ÚPN obce T.Nemce -4xčistopis ,1x CD3.000,- 5/201511.1.2016NEUTRA - Ing. arch. Peter Mizia, Farská 1
949 01 Nitra
IČO: 32762151
11.1.2016
3,/16
0116005630
jedálenské kupóny2650,0813.1.2016LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO:31396674
13.1.2016
4/16
2016000140
aktualizácia KEO13,5013.1.2016KEO,s.r.o
Poľná
991 06 Záhorce
IČO: 36739464
13.1.2016
5/16
7185254450
plyn - január186,0018.1.2016Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Brtislava 26
IČO: 35815256
18.1.2016
6/16
430160011
dopravné služby - január
33,19Dodatok č.2 k Obchodnej zmluve č. 33/Obch./ZM-10/0218.1.2016ARRIVA Nitra,a.s.
Štúrova 72
949 44 Nitra
IČO: 36545082
18.1.2016
7/16
009/2016
práca s plošinou78,201/1618.1.2016RAYAN,s.r.o
Tekovská Breznica 497, 966 52
IČO: 44378084
18.1.2016
8/16
4419007926
poistenie majetku na r. 2016259,13Poistná zmluva č.441900792619.1.2016Prvá Komunálna Finančná,a.s.
Samova 11
949 01 Nitra
IČO: 36557129
19.1.2016
9/16
6809419997
združené poistenie majetku256,1321.1.2016Komunálna poisťovňa,a.s.
Viena insurance Froup
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1
IČO: 31595545
21.1.2016
10/16
2016000313
aktualizácia KEO13,5022.1.2016KEO,s.r.o
Poľná
991 06 Záhorce
IČO: 36739464
22.1.2016
11/16
20160002
odvoz separovaného odpadu - január209,03Zmluva č. 10/2010-Separ.22.1.2016Technické služby
Dlhá lúka 18
968 01 Nová Baňa
IČO:00185221
22.1.2016
12/16
91650042
prevádzka a údržba ver. osvetlenia636,88Koncesná zmluva a dodatok č.1 z r.201425.1.2016EcoLed Solutions a.s.
Zámocká 20
811 01 Bratislava
IČO: 36747262
25.1.2016
13/16
2016020
kancelársky materiál239,902/1625.1.2016Mgr. Pavol Riecky
ul. Montua 4
934 01 Levice
IČO:37424611
25.1.2016
14/16
2016001
geom. plán na zameranie cesty750,00 bez DPH29.1.2016Tibor Drienovský
951 96 Jedľové Kostoľany
IČO34392301
29.1.2016
15/16
20160008
správa webstránky obce - január80,00 bez DPHZmluva int. č. 2/151.2.2016Richard Horný
Hradská 231
966 54 Tekovské Nemce
IČO: 46606823
1.2.2016
16/16
2016000531
aktualizácia KEO13,502.2.2016KEO,s.r.o
Poľná
991 06 Záhorce
IČO: 36739464
2.2.2016
17/16
5100002328
plyn - záloha február186,002.2.2016SPP,a.s.Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislav a26
IČO:35815256
2.2.2016
18/16
00280400038
elektrina- febr.1171,063.2.2016Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/48
010 47 Žilina
IČO? 36403008
3.2.2016
19/16
3291600075
vývoz kukanádob -január1.171,06Zmluva č.100 00235.2.2016Tekovská ekologická,s.r.o
935 33 Nový Tekov
IČO:34131451
8.2.2016
20/16
160006
občerstvenie - odovzdávanie hasičského vozidla150,004/168.2.2016Michal Konečný - Gastro-Nov
Železničný rad 24, 968 01 Nová Baňa
IČO: 17794889
8.2.2016
21/16
1610055
vývoz kontajn. stavebný odpad223,14Zmluva č.18/20138.2.2016Technické služby mesta
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 00587168
8.2.2016
22/16
204160008
mes.popl.služby Webgis
január
29,00Zmluva o posk. služby10.2.2016Geodeticca,s.r.o
Floriánska19
040 01 Košice
IČO: 36572161
10.2.2016
23/16
5916004989
ročný prístup - verejná správa84,0011.2.2016Poradca podnikateľa,s.r.o
Martina Rázusa 23/A
010 01 Žilina
IČO:31592503
10.2.2016
24/16
7401228795
preplatok - plyn-3,6212.2.2016Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Brtislava 26
IČO: 35815256
12.2.2016
25/16
366000294
vodné19,4412.2.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
Nábr. za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO:36550949
12.2.2016
26/16
366000283
vodné 2,5912.2.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
Nábr. za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO:36550949
12.2.2016
27/16
16/012
tlaková skúška dom č.40865,0012.2.2016Ivan Strapko ISTRA
951 71 Sľažany 525
IČO:33396876
12.2.2016
28/16
430160180
dopravné služby - február33,19Dodatok č.2 k Obchodnej zmluve č. 33/Obch./ZM-10/0215.2.2016ARRIVA Nitra,a.s.
Štúrova 72
949 44 Nitra
IČO: 36545082
15.2.2016
29/16
20160032
odvoz separovaného odpadu
február
143,71Zmluva č. 10/2010-Separ.17.2.2016Technické služby
Dlhá lúka 18
968 01 Nová Baňa
IČO:00185221
18.2.2016
30/16
2161102697
licencia na použ hud.diel -
obecný rozhlas r.2016
14,28Hromadná licenčná zmluva17.2.2016SOZA -Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava2
IČO:00178454
18.2.2016
31/16
33/2016
vývoz žumpy62,76Rámcová zmluva č.2/201119.2.2016OBEC Kozárovce
935 22 Kozárovce 685
IČO: 00307149
19.2.2016
32/16
91650097
prevádzka ver. osvetlenia
február
636,88Koncesná zmluva a dodatok č.1 z r.201422.2.2016EcoLed Solutions a.s.
Zámocká 20
811 01 Bratislava
IČO: 36747262
22.2.2016
33/16
4781891015
telefóny, internet75,2423.2.2016Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
23.2.2016
34/16
2016000772
aktualizácia KEO -účtovn.13,5024.02.2016KEO,s.r.o
Poľná
991 06 Záhorce
IČO: 36739464
24.02.2016
35/16
916001206
publikácia - pracovnoprávne vzťahy v úz.samospráve
18,395/1625.2.2016Wolters Kluwer,s.r.o
Mlnyské nivy48
821 09 Bratislava
IČO: 31348262
25.2.2016
36/16
0434/2016
publikácia- účt. súvzťažnosti28,5029.2.2016Združenie obcí - rvc
Farská 7
949 01 Nitra
IČO:0034006656
29.02.2016
37/16
20160020
vedenie web stránky obce80,00 bez DPHZmluva int. č. 2/1529.02.2016Richard Horný
Hradská 231
966 54 Tekovské Nemce
IČO: 46606823
29.02.2016
38/16
7253559249
plyn marec186,0002.03.2016Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Brtislava 26
IČO: 35815256
02.03.2016
39/16
160923
práce s počítačom -toner,rekonfigurácia215,3802.03.2016Ondrej Rybár NETRON
Tekovská2035/10
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 37325159
02.03.2016

40/16
16003
demontáž vian.ozdôb288,9602,.03.2016Jozef Bokník - ELEKTRO
Hlavná 310
966 53 Hronský Beňadik
IČO: 30466709
02.03.2016
41/16
204160057
služby webgis- február29,00Zmluva o posk. služby04.03.2016Geodeticca,s.r.o
Floriánska19
040 01 Košice
IČO: 36572161
04.03.2016
42/16
6024054
školenie vodičov12,0007.03.2016Ing. Imrich Dudáš - Safty Consulting
ul.K.Marxa 3398/14
934 01 Levice
IČO: 34281762
07.03.2016
43/16
0752814026
telefóny, internet66,9607.03.2016Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
07.03.2016
44/16
0028040038
elektrina marec753,-10.03.2016Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/48
010 47 Žilina
IČO? 36403008
10.03.2016
45/16
430160334
dopravné služby - marec33,19Dodatok č.2 k Obchodnej zmluve č. 33/Obch./ZM-10/0214.03.2016ARRIVA Nitra,a.s.
Štúrova 72
949 44 Nitra
IČO: 36545082
14.03.2016
46/16
366000588
vodné2,6014.03.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
Nábr. za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO:36550949
14.03.2016
47/16
366000597
vodné18,1514.03.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
Nábr. za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO:36550949
14.03.2016
48/16
2016040
audit účtovnej závierky za rok 20151198,0014.03.2016Ing. Jozef Adamkovič
Orgovánová2565/7
955 01 Topoľčany
IČO: 30887232
14.03.2016
49/16
3291600338
vývoz kukanádob a separovaného odpadu1253,06100002316.03.2016Tekovská ekologická,s.r.o
935 33 Nový Tekov
IČO:34131451
16.03.2016
50/16
4419007926
poistenie majetku do 30.6.2016 259,13441900792616.03.2016Prvá Komunálna Finančná,a.s.
Samova 11
949 01 Nitra
IČO: 36557129
16.03.2016
51/16
16006
výmena svietidla75,3616.03.2016Jozef Bokník - ELEKTRO
Hlavná 310
966 53 Hronský Beňadik
IČO: 30466709
16.03.2016
52/16
91650152
prevádzka ver. osvetlenia
marec
636,88Koncesná zmluva a dodatok č.1 z r.201421.03.2016EcoLed Solutions a.s.
Zámocká 20
811 01 Bratislava
IČO: 36747262
21.03.2016
53/16
8400105618
poplatok za pripojenie
- bytovky
540,00zálohová fa.21.03.2016SPP,a.s.Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislav a26
IČO:35815256
21.03.2016
54/16
019/2016
práca s plošinou - oprava ver.osvetl.58,2022.03.2016RAYAN,s.r.o
Tekovská Breznica 497, 966 52
IČO: 44378084
22.03.2016
55/16
20160022
noviny Tekovský Nemčan308,0030.03.2016Richard Horný
Hradská 231
966 54 Tekovské Nemce
IČO: 46606823
30.03.2016
56/016
1611966
verejný prenos rozhlasu38,50predfaktúra
Zmluva č.161966
30.03.2016SLOVGRAM
Jakubovo nám,.14
813 48 Bratislava
IČO: 17310598
30.03.2016
57/16
2016000984
aktualizácia KEO13,501.4.2016KEO,s.r.o
Poľná
991 06 Záhorce
IČO: 36739464
1.4.2016
58/16
2016073
kance.mater-arch.krabice, papier104,341.4.2016Mgr. Pavol Riecky
ul. Montua 4
934 01 Levice
IČO:37424611
1.4.2016
59/16
20160023
správa stránky web - marec80,00 bez daneZmluva int. č. 2/151.4.2016Richard Horný
Hradská 231
966 54 Tekovské Nemce
IČO: 46606823
1.4.2016
60/16
4/2016
orez tují v cintoríne1.040,- bez dane7/164.4.2016Marián Vajda
Rakovec 47
966 53 Hronský Beňadik
IČO:37146998
4.4.2016
61/16
7278506413
plyn - apríl186,004.4.2016Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Brtislava 26
IČO: 35815256
4.4.2016
62/16
16008
odstr. závad po dobornej prehlidke -dom smútku354,4810/164.4.2016Jozef Bokník - ELEKTRO
Hlavná 310
966 53 Hronský Beňadik
IČO: 30466709
4.4.2016
63/16
1610194
vývoz kontajnera160,53Zmluva 18/20135.4.2016Technické služby mesta
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 00587168
5.4.2016
64/16
20160435
základná príprava strojníkov285,005.4.2016FLORIAN,s.r.o
Priekopská 26
036 08 Martin
IČO: 36427969
5.4.2016
65/16
20160445
Obsluha ručných reťazových motorových píl114,005.4.2016FLORIAN,s.r.o
Priekopská 26
036 08 Martin
IČO: 36427969
5.4.2016
66/16
5783737798
telefóny, internet70,497.4.2016Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
7.4.2016
67/16
204160115
služba webgis - marec29,00Zmluva o posk. služby8.4.2016Geodeticca,s.r.o
Floriánska19
040 01 Košice
IČO: 36572161
8.4.2016
68/16
161439
aktualizácia PC55,978.4.2016Ondrej Rybár NETRON
Tekovská2035/10
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 37325159
8.4.2016
69/16
0028040038
elektrina Apríl753,008.4.2016Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/48
010 47 Žilina
IČO? 36403008
8.4.2016
70/16
16012
osvetlenie futbalového ihriska, oprava106,7611/1611.4.2016Jozef Bokník - ELEKTRO
Hlavná 310
966 53 Hronský Beňadik
IČO: 30466709
11.4.2016
71/16
16011
Oprava verejného rozhlasu450,4912/1611.4.2016Jozef Bokník - ELEKTRO
Hlavná 310
966 53 Hronský Beňadik
IČO: 30466709
11.4.2016
72/16
6025103
vykonávanie BOZP a OPP - 1.šťvrťrok144,00Mandátna zmluva č.2016/0311.4.2016Ing. Imrich Dudáš - Safety Consulting
ul.K.Marxa 3398/14
934 01 Levice
IČO: 34281762
11.4.2016
73/16
3291600578
vývoz kukanádob a separovaného odpadu1270,62100002311.4.2016Tekovská ekologická,s.r.o
935 33 Nový Tekov
IČO:34131451
11.4.2016
74/16
366000771
vodné - marec3,8913.4.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
Nábr. za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO:36550949
13.4.2016
75/16
366000785
voda-marec12,9613.4.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
Nábr. za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO:36550949
13.4.2016
76/16
2016001
výmena pneumatík na OPEL200,00 bez DPH13.4.2016Štefan Teplan
Hradská 369
966 54 Tekovské Nemce
IČO: 43541518
13.4.2016
77/16
2016082
archívne krabice149,7714.4.2016Ing. Imrich Dudáš - Safty Consulting
ul.K.Marxa 3398/14
934 01 Levice
IČO: 34281762
14.4.2016
78/16
430160501
dopravné služby - apríl33,19Dodatok č.2 k Obchodnej zmluve č. 33/Obch./ZM-10/0214.4.2016ARRIVA Nitra,a.s.
Štúrova 72
949 44 Nitra
IČO: 36545082
14.4.2016
79/16
6025128
poskytovanie činnosti PZS 1.štvrťrok30,24Zmluva č.2016/04/PZS15.4.2016Ing. Imrich Dudáš - Safety Consulting
ul.K.Marxa 3398/14
934 01 Levice
IČO: 34281762
15.4.2016
80/16
99756553
verejná správa 39,0014.4.2016Poradca,s.r.o
Prio Celulózke 40
010 01 Žilina
IČO:36371271
15.4.2016
81/16
16054
čistenie obrusov17,6918.4.2016Renáta Bokníková -PPdZ
Hlavná 310
Hronský Beňadik
IČO: 47095105
18.4.2016
82/16
2016001206
aktualizácia KEO13,5020.4.2016KEO,s.r.o
Poľná
991 06 Záhorce
IČO: 36739464
20.4.2016
83/16
91650207
prevádzka ver. osvetlenia-apríl636,88Koncesná zmluva a dodatok č.1 z r.201425.4.2016EcoLed Solutions a.s.
Zámocká 20
811 01 Bratislava
IČO: 36747262
25.4.2016
84/16
1600110
piesok - na detské a futbalové ihrisko100,5613/1625.4.2016Stanislav Orovnický
VODOSTAV
Hviezdoslavova 4
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 17685541
25.4.2016
85/16
2016000011
členský poplatok na r.201675,-uznes. z Obč. združ.č.1/VZ/2016 z 12.2.201625.4.2016OZ pre rozvoj mik.Pož.Širočina
Obecný úrad 46
951 82 Malé Vozokany
IČO:42119430
25.4.2016
86/16
2016020
geometrický plán1000,-26.4.2016Tibor Drienovský
95196 Jedľové Kostoľany 476
IČO: 34392301
26.4.2016
87/16
2016411768
posúdenie proj.dokum. k ČOV120,-27.4.2016Technická inšpekcia,a.s.
Trnavská cesta 56
821 01 Bratislava
IČO: 36653004
27.4.2016
88/16
7238620234
plyn- máj186,-3.5.2016SPP,a.s.Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislav a26
IČO:35815256
3.5.2016
89/16
125/2016
odvoz a likvidácia odpad.vody69,963.5.2016OBEC Kozárovce
685
935 22 Kozárovce
IČO: 00307149
3.5.2016
90/16
20160032
web stránka - apríl80,00Zmluva int. č. 2/153.5.2016Richard Horný
Hradská 231
966 54 Tekovské Nemce
IČO: 46606823
3.5.2016
91/16
160165
náhr.diely - kosačky47,104.5.2016JKL-STEEL,s.r.o
Továrenská 2
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 36519375
4.5.2016
92/16
2016/041
vypracovanie zdravotného posudku - Terézia Drgoňová10,00Zmluva č. 15/146.5.2016MUDr. Muhová Beata
Neuronika,s.r.o Naurol.amb.
A.Sládkoviča 1578/17
966 81 Žarnovica
IČO: 43796338
6.5.2016
93/16
2016003
oprava Opla103,-9.5.2016Štefan Teplan
Hradská 369
Tekovské Nemce
IČO: 43541518
9.5.2016
94/16
204160168
služba webgis-apríl29,-Zmluva o posk. služby9.5.2016Geodeticca,s.r.o
Floriánska19
040 01 Košice
IČO: 36572161
9.5.2016
95/16
7784666495
telefón, internet - apríl66,969.5.2016Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
9.5.2016
96/16
0028040038
elektrina - máj753,-9.5.2016Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/48
010 47 Žilina
IČO? 36403008
9.5.2016
97/16
2016004
oprava Opla69,-10.5.2016Štefan Teplan
Hradská 369
Tekovské Nemce
IČO: 43541518
10.5.2016
98/16
366001226
vodné - apríl18,1412.05.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
Nábr. za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO:36550949
12.5.2016
99/16
366001219
vodné -apríl14,2612.05.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
Nábr. za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO:36550949
12.5.2016
100/16
3291600793
vývoz kukanádob - apríl1.134,43100002312.5.2016Tekovská ekologická,s.r.o
935 33 Nový Tekov
IČO:34131451
12.5.2016
101/16
3291600807
odvoz separovaného odpadu184,3812.5.2016Tekovská ekologická,s.r.o
935 33 Nový Tekov
IČO:34131451
12.5.2016
102/16
2016000010
divad.predstavenie pre deti v NR58,00 bez DPH16.5.2016Mikroregión Požitavie-Širočina
951 82 Veľké Vozokany
IČO:2021659244
16.5.2016
103/16
2016000025
členský príspevok za r.2016431,60 bez DPH16.5.2016Mikroregión Požitavie-Širočina
951 82 Veľké Vozokany
IČO:2021659244
16.5.2016
104/16
20160140
oprava mosta v obci5040,00 14/201616.5.2016Hydroservice,s.r.o
Bernolákova 57
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 36554812
16.5.2016
105/16oprava mosta-úprava a čistenie koryta, výrub stromov1848,0014/201616.5.2016Hydroservice,s.r.o
Bernolákova 57
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 36554812
16.5.2016
106/16
430160640
dopravné služby -máj33,19Dodatok č.2 k Obchodnej zmluve č. 33/Obch./ZM-10/0216.5.2016ARRIVA Nitra,a.s.
Štúrova 72
949 44 Nitra
IČO: 36545082
16.5.2016
107/16
4000102016
mulčovanie673,2016.5.2016Roľnícke družstvo
Tekovské Nemce
IČO: 00210552
16.5.2016
108/16
2016001
čistenie potoka a bágrovanie430,00 bez DPH16/1616.5.2016Marek Švec -MC-ZEMPRA
Tekovská Breznica č.747
IČO:44990294
16.5.2016
109/16
6016720246
oprava vodovodnej prípojky dom č. 408114,9015/1618.5.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
Nábr. za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO:36550949
18.5.2016
110/16
0116055874
jedálne kupóny1989,3518.5.2016LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO:31396674
18.5.2016
111/16
161949
počítač, oprava576,8518.5.2016Ondrej Rybár NETRON
Tekovská2035/10
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 37325159
18.5.2016
112/16
3291600860
nákup kukanádob432,6018/1619.5.2016Tekovská ekologická,s.r.o
935 33 Nový Tekov
IČO:34131451
19.5.2016
113/16
91650263
prevádzka ver.osvetlenia -máj636,88Koncesná zmluva a dodatok č.1 z r.201423.5.2016EcoLed Solutions a.s.
Zámocká 20
811 01 Bratislava
IČO: 36747262
23.5.2016
114/16
20160039
správa webstránky -máj80,00 bez DPHZmluva 2/151.6.2016Richard Horný
Hradská 231
966 54 Tekovské Nemce
IČO: 46606823
1.5.2016
115/16
7253603274
zálohy plyn - jún186,002.6.2016SPP,a.s.Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislav a26
IČO:35815256
2.6.2016
116/16
5785594702
telefóny, internet70,316.6.2016Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
6.6.2016
117/16
0028040038
elektrina -jún753,006.6.2016Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/48
010 47 Žilina
IČO? 36403008
6.6.2016
118/16
2016004
štrk na opravu cesty-Nem.Huta525,2019/166.6.2016AutotecM M,M.s.r.o
Kútovská cesta646
968 01 Nová Baňa
IČO: 44162855
6.6.2016

119/16
5128516072
oprava kopírky166,206.6.2016IToffice,s.r.o
Párovce 1872/43
951 31 Močenok
IČO: 47036770
6.6.2016
120/16
1610437
vývoz stavebného odpadu249,41Zmluva 18/20139.6.2016Technické služby mesta
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 00587168
9.6.2016
121/16
204160225
mes.popl. - máj služby Webgis29,00Zmluva o posk. služby10.6.2016Geodeticca,s.r.o
Floriánska19
040 01 Košice
IČO: 36572161
10.6.2016
122/16
4000112016
mulčovanie336,6010.6.2016Roľnícke družstvo
Tekovské Nemce
IČO: 00210552
10.6.2016
123/16
20160082
oprava krovinorezu a píly193,6710.6.2016Ing.Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
Kalnická cesta 1
Levice
IČO: 43530800
13.6.2016
124/16
4419007926
poistenie majetku do 30.9.2016259,13441900792613.6.2016Prvá Komunálna Finančná,a.s.
Samova 11
949 01 Nitra
IČO: 36557129
13.6.2016
125/16
91650278
rozšírenie sústavy ver.osvetlenia2.289,066/1613.6.2016EcoLed Solutions a.s.
Zámocká 20
811 01 Bratislava
IČO: 36747262
13.6.2016
126/16
366001520
vodné - máj18,1413.6.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
Nábr. za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO:36550949
13.6.2016
127/16
366001532
vodné - máj16,8513.6.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
Nábr. za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO:36550949
13.6.2016
128/16
3291601019
vývoz kukanádob - máj1.192,98100002313.6.2016Tekovská ekologická,s.r.o
935 33 Nový Tekov
IČO:34131451
13.6.2016
129/16
3291601058
vývoz separ.odpadu - plasty127,80100002313.6.2016Tekovská ekologická,s.r.o
935 33 Nový Tekov
IČO:34131451
13.6.2016
130/16
2016120
kancelársky materiál-rôzny60,0815.06.2016Mgr. Pavol Riecky
ul. Montua 4
934 01 Levice
IČO:37424611
15.06.2016
131/16
430160779
dopr.služby-jún33,1933/Obch./ZM-10/0216.6.2016ARRIVA Nitra,a.s.
Štúrova 72
949 44 Nitra
IČO: 36545082
16.6.2016
132/16
1600061
kontrola a servis hasiacich prístrojov286,2016.6.2016M.Vojtko-Elektroservis
opravy a údržba el. zar.
Clementisova 2005
955 01 Topoľčany
16.6.2016
133/16
20161207
šiltovky pre dobr. hasičov71,9921/1616.6.2016Stanislav Staš
Stebník 54
086 33 Zborov
IČO:46790128
16.6.2016
134/16
20160088
oprava trávneho traktora131,8017.6.2016Ing.Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
Kalnická cesta 1
Levice
IČO: 43530800
17.6.2016
135/16
2/2016
preprava detí do divadla 2.6.201649,4721.6.2016OBEC Čaradice
IČO:00307823
22.6.2016
136/16
91650325
prevádzka ver.osvetlenia -jún636,88Koncesná zmluva a dodatok č.1 z r.201422.6.2016EcoLed Solutions a.s.
Zámocká 20
811 01 Bratislava
IČO: 36747262
22.6.2016
137/16
12/2016
obrusy 368,-27.6.2016Vojtech Kuman
Nivy 1463/7
927 05 Šaľa
IČO: 43303501
27.6.2016
138/16
1603611
uverejnenie kontaktu v Zlatých stránkach60,0029.6.2016MEDIATELspol.s r.o.
Miletičova 21
821 08 Brtislava 2
IČO: 35859415
29.6.2016
139/16
20160043
tekovský nemčan č.2255,00 bez DPH30.6.2016Richard Horný
Hradská 231
966 54 Tekovské Nemce
IČO: 46606823
30.6.2016
140/16
202016
projektová dokumentácia pre stav. povol. ČOV a kanalizácia Tekovské Nemce11.340,00Zmluva o dielo č.01/201501.07.2016Ing. Ladislav Javorek PROJ-MONT
Staré grunty 110
966 54 Tekovské Nemce
IČO: 41942493
01.07.2016
141/16
20160047
správa webstránky obce - jún80,00 bez DPHZmluva int. č. 2/1501.07.2016Richard Horný
Hradská 231
966 54 Tekovské Nemce
IČO: 46606823
01.07.2016
142/16
7298512445
plyn -júl186,-04.07.2016SPP,a.s.Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislav a26
IČO:35815256
11.07.2016
143/16
089/2016
tričká s potlačou Hasiči42,0020/201604.07.2016Juraj Nemček JN Reklama
l.mája
953 01 Zlaté Moravce
IČO:44721382
11.07.2016
144/16
090/2016
tričká s potlačou Deň otcov84,0004.7.2016Juraj Nemček JN Reklama
l.mája
953 01 Zlaté Moravce
IČO:44721382
11.7.2016
145/16
5483/2016
prenájom tlač. zariad.-kopírka
štvrťrok
226,22Leasing.zmluva č.0950033054.7.2016Grenkeleasing.s.r.o
Karadžičova 8/A
821 08 Bratislava IČO: 43878989
11.7.2016
146/16
916004848
publikácia "Zriaďovateľ školy..13,6023/164.7.2016Wolters Kluwer,s.r.o
Mlynské nivy 48
821 01 Bratislava
IČO: 31348262
11.7.2016
147/16
6025255
činnosti s vyk. BOZP a OPP
za II.štvrťr.2016
144,00Mand. Zmluva č.2016/04/PZS6.7.2016Ing. Imrich Dudáš - Safety Consulting
ul.K.Marxa 3398/14
934 01 Levice
IČO: 34281762
11.7.2016
148/16
3291601214
vývoz kon. odpadu1.739,8910000237.7.2016Tekovská ekologická,s.r.o
935 33 Nový Tekov
IČO:34131451
11.7.2016
149/16
1786528221
telefóny, internet jún70,797.7.2016Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
11.7.2016
150/16
16018
oprava fontány248,827.7.2016Jozef Bokník - ELEKTRO
Hlavná 310
966 53 Hronský Beňadik
IČO: 30466709
11.7.2016
151/16
16017
oprava rozhlasu207,597.7.2016Jozef Bokník - ELEKTRO
Hlavná 310
966 53 Hronský Beňadik
IČO: 30466709
11.7.2016
152/16
3/16
vypracovanie znaleckého posudku - výpočet ceny ovocných stromov130,- bez DPH9/1612.7.2016Doc.Ing.Gabriela Juhásová,CSc
Moskovská 32
949 01 Nitra
IČO: 34040447
12.7.2016
153/16
3291601360
odvoz separovaného odpadu188,64100002313.7.2016Tekovská ekologická,s.r.o
935 33 Nový Tekov
IČO:34131451
13.7.2016
154/16
0028040038
elektrina júl753,-13.7.2016Tekovská ekologická,s.r.o
935 33 Nový Tekov
IČO:34131451
13.7.2016
155/16
41-1600773
záloha na materiál - do ZŠ1.931,-13.7.2016MIMI-Plus,s.r.o
Robotnícka 60
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 36553484
13.7.2016
156/16
4438/2016
pomerná časť nájmu za kopírku17,59Leasing.zmluva č.09500330514.7.2016Grenkeleasing.s.r.o
Karadžičova 8/A
821 08 Bratislava IČO: 43878989
14.7.2016
157/16
6025291
činnosti s vyk. BOZP a OPP
za II.štvrťr.2016
30,24Mand. Zmluva č.2016/04/PZS14.7.2016Ing. Imrich Dudáš - Safety Consulting
ul.K.Marxa 3398/14
934 01 Levice
IČO: 34281762
14.7.2016
158/16
366001714
vodné - jún19,4314.7.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
Nábr. za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO:36550949
14.7.2016
159/16
366001729
vodné - jún12,9614.7.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
Nábr. za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO:36550949
14.7.2016
160/16
162870
rekonštr.sieť.adaptérov27,4820.7.2016Ondrej Rybár NETRON
Tekovská2035/10
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 37325159
28.7.2016
161/16
20160244
zviazanie Zbierok zákonov r.2013-14132,0032/1522.7.2016SB PRESS,s.r.o
Továrenská 210
935 28 Tlmače
IČO: 36526924
28.7.2016
162/16
00062
lak, riedidlo na podlahy v ZŠ467,4626/1622.7.2016Matúš Boldižár
Sibírska 6958/18
080 01 Prešov
IČO: 46268260
28.7.2016
163/16
91650382
prevádzka ver. osvetl. - júl636,88Koncesná zmluva a dodatok č.1 z r.201422.7.2016EcoLed Solutions a.s.
Zámocká 20
811 01 Bratislava
IČO: 36747262
28.7.2016
164/16
1603163200
zál.fa-finančný spravodaj201726,4025.7.2016Poradca podnikateľa,s.r.o
Rázusa 23A
010 01 Žilina
IČO: 31592503
28.7.2016
165/16
044/2016
mont.plošina - oprava rozhlasu176,401/1628.7.2016RAYAN,s.r.o
Tekovská Breznica 497, 966 52
IČO: 44378084
28.7.2016
166/16
204160290
služba webgis-jún29,00Zmluva o posk. služby28.7.2016Geodeticca,s.r.o
Floriánska19
040 01 Košice
IČO: 36572161
28.7.2016
167/16
16020
oprava rozhlasu304,0729.7.2016Jozef Bokník - ELEKTRO
Hlavná 310
966 53 Hronský Beňadik
IČO: 30466709
29.7.2016
168/16
6801981782
poistenie strojov126,60Zmluva č.680198178229.7.2016Komunálna poisťovňaa,a.s.
Viena insurance Group
Štefánikova 883/17
811 05 Bratislava 1
29.7.2016
169/16
637361
tonery do tlačiarne35,1041/1629.7.2016DAMEDIS,s.r.o
Křenová 19
602 00 Brno
IČO:26931664
29.7.2016
170/16
7278590749
záloha plyn- august186,-1.8.2016SPP,a.s.Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislav a26
IČO:35815256
1.8.2016
171/16
20160054
správa webstránky - júl80,00 bez DPHZmluva int. č. 2/151.8.2016Richard Horný
Hradská 231
966 54 Tekovské Nemce
IČO: 46606823
1.8.2016
172/16
1610678
vývoz objemného kontajnera126,98Zmluva 18/20135.8.2016Technické služby mesta
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 00587168
8.8.2016
173/16
3291601494
vývoz kukanádob1262,1010000238.8.2016Tekovská ekologická,s.r.o
935 33 Nový Tekov
IČO:34131451
8.8.2016
174/16
4787455338
telefóny, internet - júl67,128.8.2016Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
8.8.2016
175/16
0028040038
elektrina -august1176,008.8.2016Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/48
010 47 Žilina
IČO: 36403008
8.8.2016
176/16
366001937
vodné - júl14,2611.8.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
Nábr. za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO:36550949
11.8.2016
177/16
366001924
vodné - júl7,7711.8.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
Nábr. za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO:36550949
11.8.2016
178/16
18/16
výroba a montáž poklopov
na hlavnej ceste
799,2011.8.2016Zámočníctvo
Milan Bóna
Dolné lúky 117
9666 54 Tekovské Nemce
IČO: 33322198
11.8.2016
179/16
20161839
zásahový komplet hasiči449,4830/1617.8.2016Stanislav Staš
Stebník 54
086 33 Zborov
IČO: 46790128
17.8.2016
180/16
282016
dotlač proj. dokumentácie ČOV a kanal.1980,-Zmluva o dielo č.01/201517.8.2016Ing. Ladislav Javorek PROJ-MONT
Staré grunty 110
966 54 Tekovské Nemce
IČO: 41942493
17.8.2016
181/16
204160352
služba webgis -júl29,-Zmluva o posk. služby22.8.2016Geodeticca,s.r.o
Floriánska19
040 01 Košice
IČO: 36572161
22.8.2016
182/16
91650439
ver. osvetlenie prevádzka - august636,88Koncesná zmluva a dodatok č.1 z r.201422.8.2016EcoLed Solutions a.s.
Zámocká 20
811 01 Bratislava
IČO: 36747262
22.8.2016
183/16
16021
el.práce - rozhlas, fontána300,4923.8.2016Jozef Bokník - ELEKTRO
Hlavná 310
966 53 Hronský Beňadik
IČO: 30466709
23.8.2016
184/16
3220161075
knihy pre prvákov54,008/1623.8.2016SPN,Mladé letá,s.r.o
Sasinkova 5
811 08 Bratislava
IČO: 31333176
23.8.2016
185/16rozhlas - plošina88,201/1624.8.2016RAYAN,s.r.o
Tekovská Breznica 497, 966 52
IČO: 44378084
24.8.2016
186/16vlajky SR, EÚ40,3032/1624.8.2016Gajdoš Gabriel Reprezent
Sekčovska 19
086 41 Raslavice
IČO: 14287315
24.8.2016
187/16svietidlá -družina - ZŠ583,5130.8.2016Jozef Bokník - ELEKTRO
Hlavná 310
966 53 Hronský Beňadik
IČO: 30466709
30.8.2016
188/16
325160084
preprava autobusom
do Hrušova
238,5628/1630.8.2016Nitravel,s.r.o
Štúrova 72
949 44 Nitra
IČO: 47244691
30.8.2016
189/16
260100429
dvere-zárubne- základná škola1.429,9225/1631.8.2016Parket Mann.s.r.o
Mikovíniho 11
917 01 Trnava
IČO: 35853816
31.8.2016
190/16
7218741502
plyn - záloha september186,002.9.2016SPP,a.s.Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislav a26
IČO:35815256
2.9.2016
191/16
0004361218
mobil1,862.9.2016Orange Slovensko ,a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
2.9.2016
192/16
20160060
web stránka -august80,00 bez DPHZmluva 2/155.9.2016Richard Horný
Hradská 231
966 54 Tekovské Nemce
IČO: 46606823
5.9.2016
193/16
8788385692
telefón, internet - august85,375.9.2016Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
5.9.2016
194/16siete na futbalové ihrisko640,60 bez DPH31/167.9.2016Luxsol,s.r.o
Špitálska 53
811 01 Brtislava - Staré Mesto
IČO: 50152670
7.9.2016
195/16
3291601709
vývoz kukanádob1.267,7810000237.9.2016Tekovská ekologická,s.r.o
935 33 Nový Tekov
IČO:34131451
7.9.2016
196/16
0028040038
elektrina - sept.753.-7.9.2016Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/48
010 47 Žilina
IČO: 36403008
7.9.2016
197/16vodné -august31,1112.9.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
Nábr. za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO:36550949
12.9.2016
198/16vodné -august23,3312.9.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
Nábr. za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO:36550949
12.9.2016
199/16hud.produkcia-za benef. zábavu19,2012.9.2016SOZA -Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava2
IČO:00178454
12.9,2016
200/16dopravné služby - september33,19Dodatok č.2 k Obchodnej zmluve č. 33/Obch./ZM-10/0214.9.2016ARRIVA Nitra,a.s.
Štúrova 72
949 44 Nitra
IČO: 36545082
14.9.2016
201/16Poradenstvo k rozv.možnostiam obce300,00 bez DPH19.9.2016Ing. Tomáš Kozolka
Pekárenská 257/17
951 87 Volkovce
IČO: 50143115
19.9.2016
202/16vrátenie stav.materiálu
dobropis
-218,9319.9.2016MIMI Plus,s.r.o
Robotnícka 60
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 36553484
19.9.2016
203/16
20160134
oprava krovinorezu146,6021.9.2016Ing. Marek Halbavý
Kalnická cesta 1
Levice
IČO43530800
22.9.2016
204/16
4419007926
poistenie majetku do 31.12.2016259,13441900792621.9.2016Prvá Komunálna Finančná,a.s.
Samova 11
949 01 Nitra
IČO: 36557129
22.9.2016
205/16
2016001476
aktualizácia KEO13,5021.9.2016KEO,s.r.o
Poľná
991 06 Záhorce
IČO: 36739464
22.9.2016
206/16
16/1477
Kniha Tekov z neba -záloha660,0034/1623.9.2016CBS,s.r.o
Kynceľová 54
IČO 36754749
23.9.2016
207/16
91650496
prev. ver. osvetlenia - september636,88Koncesná zmluva a dodatok č.1 z r.201426.9.2016EcoLed Solutions a.s.
Zámocká 20
811 01 Bratislava
IČO: 36747262
26.9.2016
208/16
1610838
stavebný odpad233,82Zmluva 18/20133.10.2016Technické služby mesta
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 00587168
3.10.2016
209/16
20160067
web stránka - september80,- bez DPHZmluva 2/153.10.2016Richard Horný
Hradská 231
966 54 Tekovské Nemce
IČO: 46606823
3.10.2016
210/16
325160109
preprava osôb do Nových Zámkov
(vystúpenie dôchodci)
199,3230.9.2016NITRAVEL,s.r.o
Štúrova 72
949 44 Nitra
IČO: 47244691
3.10.2016
211/16
0000007824/2016
nájom kopírky226,22Leasing.zmluva č.0950033054.10.2016Grenkeleasing.s.r.o
Karadžičova 8/A
821 08 Bratislava IČO: 43878989
1.10.2016
212/16
7308543534
plyn- zálohy október186,-4.10.2016SPP,a.s.Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislav a26
IČO:35815256
4.10.2016
213/16
2016068
oprava miestnych komunikácií asfaltovaním2.912,4035/164.10.2016VIA SERVIS,s.r.o
966 81 Voznica 1
IČO: 31574971
4.102016
214/16
2016100004
čistenie kanalizačného potrubia234,00 bez DPH5.10.2016Peter Šranko - PETAX
Dlhá 27
949 01 Nitra
IČO: 41265661
6.10.2016
215/16
064/2016
oprava osvetlenia - mont. plošina58,205.10.2016RAYAN,s.r.o
Tekovská Breznica 497, 966 52
IČO: 44378084
6.10.2016
216/16
6025404
BOZP a OPP za III.štvrťrok 2016144,00Mand. Zmluva č.2016/04/PZS5.10.2016Ing. Imrich Dudáš - Safety Consulting
ul.K.Marxa 3398/14
934 01 Levice
IČO: 34281762
6.10.2016
217/16
4000152016
mulčovanie673,206.10.2016Roľnícke družstvo
Tekovské Nemce
IČO: 00210552
6.10.2016
218/16
0789316929
telefóny, internet76,376.10.2016Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
6.10.2016
219/126
0028040038
elektrina október753,006.10.2016Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/48
010 47 Žilina
IČO: 36403008
6.10.2016
220/16
16027
oprava V.O.79,347.10.2016Jozef Bokník - ELEKTRO
Hlavná 310
966 53 Hronský Beňadik
IČO: 30466709
7.10.2016
221/16
3291601901
vývoz kukanádob1.203,6210000237.10.2016Tekovská ekologická,s.r.o
935 33 Nový Tekov
IČO:34131451
7.10.2016
222/16
20160072
video a foto služby100,00 bez DPH7.10.2016Richard Horný
Hradská 231
966 54 Tekovské Nemce
IČO: 46606823
7.10.2016
223/16
20160073
Tekovský Nemčan č.3255,00 bez DPH7.10.2016Richard Horný
Hradská 231
966 54 Tekovské Nemce
IČO: 46606823
7.10.2016
224/16
144/2016
baner s logom JDS, texty na vázy 77,367.10.2016JN Reklama
prev. ul.1.máíja
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 44721382
7.10.2016
225/16
6025439
činnosť PZS30,24Zmluva PZS č.2016/04/PZS10.10.2016Ing. Imrich Dudáš - Safety Consulting
ul.K.Marxa 3398/14
934 01 Levice
IČO: 34281762
10.10.2016
226/16
20160291
kopírovanie, tlač113,09Leasing.zmluva č.09500330510.10.2016PreKo,s.r.o
951 22 Alekšince 354
IČO: 46333045
10.10.2016
227/16
2016183
kancel. materiál 87,8411.10.2016Mgr. Pavol Riecky
ul. Montua 4
934 01 Levice
IČO:37424611
11.10.2016
228/16
366002530
vodné - september11,6712.10.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
Nábr. za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO:36550949
12.10.2016
229/16
366002519
vodné - september15,5512.10.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
Nábr. za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO:36550949
12.10.2016
230/16
8601089673
jedálne kupóny1.104,4013.10.2016LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO:31396674
13.10.2016
231/16
430161292
dopravné služby-október33,19Dodatok č.2 k Obchodnej zmluve č. 33/Obch./ZM-10/0214.10.2016ARRIVA Nitra,a.s.
Štúrova 72
949 44 Nitra
IČO: 36545082
14.10.2016
232/16
9/2016
montáž výlevky, batérie,dopojenie potrubia - svadobka325,-14.10.2016Ivan Šimeg
Hradská 252
966 54 Tekovské Nemce
IČO: 47102705
14.10.2016
233/16
10/2016
montáž radiátora - sála315,-14.10.2016Ivan Šimeg
Hradská 252
966 54 Tekovské Nemce
IČO: 47102705
14.10.2016
234/16
4/2016
zájazd do Šaštína268,1314.10.2016OBEC Čaradice
č.157
IČO:00307823
14.10.2016
235/16
2016001676
aktualizácia KEO13,5017.10.2016KEO,s.r.o
Poľná
991 06 Záhorce
IČO: 36739464
17.10.2016
236/16
2016/090
vypracovanie zdrav.posudku - Brieška10,00 bez DPH19.10.2016MUDr. Muhová Beata
neurol.ambulancia
A.Sládkoviča 1578/17
966 81 Žarnovica
IČO: 43796338
19.10.2016
237/16
91650556
prev. ver. osvetlenia - október636,88Koncesná zmluva a dodatok č.1 z r.201420.10.2016EcoLed Solutions a.s.
Zámocká 20
811 01 Bratislava
IČO: 36747262
20.10.2016
238/16
201600683
servisný poplatok za používanie inf.systému knižnice za r.201666,39Zmluva o posk. knižn.-inf.systému21.10.2016Slovenská národná knižnica
nám.J.C.Hronského 1
036 01 Martin
IČO: 36138517
21.10.2016
239/16
916007067
publikácie29,-37/1626.10.2016Wolters Kluwer,s.r.o
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava 2
IČO: 31348262
26.10.2016
240/16
20160377
zviazanie zbierok zákonov60,0029/1631.10.2016SB PRESS,s.r.o
Továrenská 210
935 28 Tlmače
IČO: 36526924
31.10.2016
241/16
20160082
správa webstránky80,00 bez DPHZmluva 2/152.11.2016Richard Horný
Hradská 231
966 54 Tekovské Nemce
IČO: 46606823
2.11.2016
242/16
2016006
oprava Opla916,502.11.2016Štefan Teplan
Hradská 369
Tekovské Nemce
IČO:43541518
2.11.2016
243/16
7308563117
plyn. november186,002.11.2016SPP,a.s.Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislav a26
IČO:35815256
2.11.2016
244/16
201601021
knihy do obecnej knižnice303,5717/163.11.2016Loke,s.r.o
Slavianska 17
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 46551395
3.11.2016
245/16
0028040038
elektrina 11/16753,007.11.2016Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/48
010 47 Žilina
IČO: 36403008
7.11.2016
246/16
3790251575
telefóny, internet -október76,617.11.2016Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
7.11.2016
247/16
204160423
služby Webgis-august29,00Zmluva o posk. služby7.11.2016Geodeticca,s.r.o
Floriánska19
040 01 Košice
IČO: 36572161
7.11.2016
248/16
6025486
spracovanie dokumentácie PTS v zmysle zmluvy čl.V ods.l36,00Zmluva PZS č.2016/04/PZS7.11.2016Ing. Imrich Dudáš - Safety Consulting
ul.K.Marxa 3398/14
934 01 Levice
IČO: 34281762
7.11.2016
249/16
4419007926
poistenie majetku 1.št.2017259,13441900792610.11.2016Prvá Komunálna Finančná,a.s.
Samova 11
949 01 Nitra
IČO: 36557129
10.11.2016
250/16vývoz KO - október1.149,30100002311.11.2016Tekovská ekologická,s.r.o
935 33 Nový Tekov
IČO:34131451
11.11.2016
251/16
366002911
vodné - október18,1414.11.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
Nábr. za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO:36550949
14.11.2016
252/16
366002900
vodné - október18,1414.11.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
Nábr. za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO:36550949
14.11.2016
253/16
430161401
dopr.služby - november33,19Dodatok č.2 k Obchodnej zmluve č. 33/Obch./ZM-10/0214.11.2016ARRIVA Nitra,a.s.
Štúrova 72
949 44 Nitra
IČO: 36545082
14.11.2016
254/16
9160611
ver osvetlenie prev.11/16636,88Koncesná zmluva a dodatok č.1 z r.201418.11.2016EcoLed Solutions a.s.
Zámocká 20
811 01 Bratislava
IČO: 36747262
18.11.2016
255/16
11-921-72900479
poistneie zodp. za škodu -motor.voz. r.201718,0011-921-7290047924.11.2016Prvá Komunálna Finančná,a.s.
Samova 11
949 01 Nitra
IČO: 36557129
24.11.2016
256/16
87/2016
revízia plynospotrebičov, preh.kotlov140,-38/1624.11.2016Gabriel Papp
925 81 Diakovce 48
IČO:34245499
24.11.2016
257/16
7243743249
plyn - dec186,-5.12.2016SPP,a.s.Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislav a26
IČO:35815256
5.12.2016
258/16
20160093
správa webstránky - november80,00 bez DPHZmluva 2/155.12.2016Richard Horný
Hradská 231
966 54 Tekovské Nemce
IČO: 46606823
5.12.2016


259/16
0028040038
elektrina dec.753,005.12.2016Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/48
010 47 Žilina
IČO: 36403008
5.12.2016
260/16
0791185007
telefóny internet - nov.76,505.12.2016Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
5.12.2016
261/16
Z182016
stan1.688,9739/165.12.2016Celtima SK,s.r.o
Nitrianska 37
941 06 Komjatice
IČO:36553115
5.12.2016
262/16
2016002297
ročná licencia KEO 2017294,615.12.2016KEO,s.r.o
Poľná
991 06 Záhorce
IČO: 36739464
5.12.2016
263/16
204160561
služby webgis okt.201629,00Zmluva o posk. služby5.12.2016Geodeticca,s.r.o
Floriánska19
040 01 Košice
IČO: 36572161
5.12.2016
264/16
10243711
obecné noviny 201767,605.12.2016Inprost,s.r.o
Smrečianska 29
811 05 Bratislava 1
IČO:31363091
5.12.2016
265/16
321044
členský príspevok ZMOS na r. 2017178,045.12.2016Združenie miest a obcí Slovenska
Bezručova 9
811 09 Bratislava
IČO: 00584614
5.12.2016
266/16
4300046189
pripojovací poplatok - bytovka216,61Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distr. siete5.12.2016Stredoslovenská energetika-distribúcia,a.s.
Pri Rajčianke 2927
010 47 Žilina
IČO: 36442151
5.12.2016
267/16
4300046190
pripojovací poplatok - bytovka216,61Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distr. siete5.12.2016Stredoslovenská energetika-distribúcia,a.s.
Pri Rajčianke 2927
010 47 Žilina
IČO: 36442151
5.12.2016
268/16
4300046191
pripojovací poplatok - bytovka216,61Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distr. siete5.12.2016Stredoslovenská energetika-distribúcia,a.s.
Pri Rajčianke 2927
010 47 Žilina
IČO: 36442151
5.12.2016
269/16
4300046197
pripojovací poplatok - bytovka216,61Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distr. siete5.12.2016Stredoslovenská energetika-distribúcia,a.s.
Pri Rajčianke 2927
010 47 Žilina
IČO: 36442151
5.12.2016
270/16
4300046198
pripojovací poplatok - bytovka216,61Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distr. siete5.12.2016Stredoslovenská energetika-distribúcia,a.s.
Pri Rajčianke 2927
010 47 Žilina
IČO: 36442151
5.12.2016
271/16
4300046200
pripojovací poplatok - bytovka216,61Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distr. siete5.12.2016Stredoslovenská energetika-distribúcia,a.s.
Pri Rajčianke 2927
010 47 Žilina
IČO: 36442151
5.12.2016
272/16
4300046202
pripojovací poplatok - bytovka216,61Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distr. siete5.12.2016Stredoslovenská energetika-distribúcia,a.s.
Pri Rajčianke 2927
010 47 Žilina
IČO: 36442151
5.12.2016
273/16
4300046203
pripojovací poplatok - bytovka216,61Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distr. siete5.12.2016Stredoslovenská energetika-distribúcia,a.s.
Pri Rajčianke 2927
010 47 Žilina
IČO: 36442151
5.12.2016
274/16
4300046205
pripojovací poplatok - bytovka216,61Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distr. siete5.12.2016Stredoslovenská energetika-distribúcia,a.s.
Pri Rajčianke 2927
010 47 Žilina
IČO: 36442151
5.12.2016
275/16
4300046207
pripojovací poplatok - bytovka216,61Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distr. siete5.12.2016Stredoslovenská energetika-distribúcia,a.s.
Pri Rajčianke 2927
010 47 Žilina
IČO: 36442151
5.12.2016
276/16
4300046208
pripojovací poplatok - bytovka216,61Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distr. siete5.12.2016Stredoslovenská energetika-distribúcia,a.s.
Pri Rajčianke 2927
010 47 Žilina
IČO: 36442151
5.12.2016
277/16
4300046210
pripojovací poplatok - bytovka216,61Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distr. siete5.12.2016Stredoslovenská energetika-distribúcia,a.s.
Pri Rajčianke 2927
010 47 Žilina
IČO: 36442151
5.12.2016
278/16
20161461
DCOM pripojenie103,20Zmluva o pripojení
ZLP-2016-1110-miniDCOM+
6.12.2016Disig,a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35975946
6.12.2016
279/16
16000262
vianočné pozdravy19,2040/20168.12.2016Pečiatky-vizitky,s.r.o
Mäsiarska 29
040 01 Košice 1
IČO: 31735347
12.12.2016
280/16
082/2016
práca s plošinou vianočná výzdoba298,208.12.2016RAYAN,s.r.o
Tekovská Breznica 497, 966 52
IČO: 44378084
12.12.2016
281/16
3291602372
vývoz kom.odpadu - november1.244,3610000238.12.2016Tekovská ekologická,s.r.o
935 33 Nový Tekov
IČO:34131451
12.12.2016
282/16
366003182
vodné - november9,0812.12.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
Nábr. za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO:36550949
12.12.2016
283/16
1611061
vývoz objem.odpadu103,81Zmluva 18/201312.12.2016Technické služby mesta
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 00587168
12.12.2016
284/16
3663198
vodné - november14,2512.12.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
Nábr. za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO:36550949
12.12.2016
285/16
430161543
dopr.služby - dec.201633,19Dodatok č.2 k Obchodnej zmluve č. 33/Obch./ZM-10/0212.12.2016ARRIVA Nitra,a.s.
Štúrova 72
949 44 Nitra
IČO: 36545082
12.12.2016
286/16
600260067
Pravda - noviny151,0714.12.2016Slovenská pošta,a.s
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
14.12.2016
287/16
201601029
knihy do knižnice - doplnenie65,6217/1616.12.2016Loke,s.r.o
Slavianska 17
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 46551395
16.12.2016
288/16
7290005270
servis hasičského auta
257,7516.12.2016EnerSys,s.r.o
Gogolova 18
851 01 Bratislava
IČO: 45987181
16.12.2016
289/16
180/2016
kalendár 2017,
razítko rada školy
171,2543/1619.12.2016Juraj Nemček JN Reklama
l.mája
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 44721382
19.12.2016
290/16
20160100
noviny Tekovský nemčan 4/16361,5820.12.2016Richard Horný
Hradská 231
966 54 Tekovské Nemce
IČO: 46606823
20.12.2016
291/16
91650670
údržba verejného osvetlenia - december636,88Koncesná zmluva a dodatok č.1 z r.201421.12.2016EcoLed Solutions a.s.
Zámocká 20
811 01 Bratislava
IČO: 36747262
21.12.2016
292/16
2016001724
školenie KEO196,0021.12.2016KEO,s.r.o
Poľná
991 06 Záhorce
IČO: 36739464
21.12.2016
293/16
204160633
služby Web gis - november29,00Zmluva o posk. služby21.12.2016Geodeticca,s.r.o
Floriánska19
040 01 Košice
IČO: 36572161
21.12.2016
294/16
204160488
služby Web gis - september29,00Zmluva o posk. služby21.12.2016Geodeticca,s.r.o
Floriánska19
040 01 Košice
IČO: 36572161
21.12.2016
295/16
16032
oprava pece - pošta92,1221.12.2016Jozef Bokník - ELEKTRO
Hlavná 310
966 53 Hronský Beňadik
IČO: 30466709
21.12.2016
296/16
16033
vianočná výzdoba, oprava VO374,5121.12.2016Jozef Bokník - ELEKTRO
Hlavná 310
966 53 Hronský Beňadik
IČO: 30466709
21.12.2016
297/16
004361218
telefón0,0129.12.2016Orange Slovensko ,a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
29.12.2016
298/16
1611126
odvoz objemn. odpadu386,46Zmluva 18/201330.12.2016Technické služby mesta
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 00587168
30.12.2016
299/16
3291602650
vývoz kom.odpadu
december
1.732,2210000239.1.2017Tekovská ekologická,s.r.o
935 33 Nový Tekov
IČO:34131451
9.1.2017
300/16
2792131326
telefóny, internet - december69,749.1.2017Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
9.1.2017

301/16
20170002
správa webstránky- december80,00 bez DPHZmluva 2/201510.1.2017Richard Horný
Hradská 231
966 54 Tekovské Nemce
IČO: 46606823
10.1.2017
302/16
6025569
BOZP za IV.Q2016144,-Mand. Zmluva č.2016/04/PZS11.1.2017Ing. Imrich Dudáš - Safety Consulting
ul.K.Marxa 3398/14
934 01 Levice
IČO: 34281762
11.1.2017
303/16
366003502
vodné -dec.9,0813.1.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
Nábr. za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO:36550949
13.1.2017
304/16
366003519
vodné -dec.19,4413.1.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
Nábr. za hydrocentr.4
949 60 Nitra
IČO:36550949
13.1.2017
305/16
20160359
popl. za výtlačky v kopírke122,0316.1.2017PreKo,s.r.o
951 22 Alekšince 354
IČO: 46333045
16.1.2017
306/16
2041603762
finančný spravodajca ročník 201613,6716.1.2017Poradca podnikateľa s.r.o
M.Rázusa 23A
010 01 Žilina 1
IČO: 31592503
16.1.2017
307/16
6025622
sprac.dokum, IV.Q.201666,24Zmluva PZS č.2016/04/PZS16.1.2017Ing. Imrich Dudáš - Safety Consulting
ul.K.Marxa 3398/14
934 01 Levice
IČO: 34281762
16.1.2017
308/16
7452119418
vyúčtovanie plynu-306,3118.1.2017SPP,a.s.Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislav a26
IČO:35815256
18.1.2017
309/16
9170212829
vyúčt. elektriny-č.OM-6220264343,6820.1.2017Stredoslovenská energetika-distribúcia,a.s.
Pri Rajčianke 2927
010 47 Žilina
IČO: 36442151
20.1.2017
310/16
9170211134
vyúčt. elektriny č.OM-6308522122,3520.1.2017Stredoslovenská energetika-distribúcia,a.s.
Pri Rajčianke 2927
010 47 Žilina
IČO: 36442151
20.1.2017
311/16
1600143443
vedeniu účtu za r.2016432,-23.1.2017Centrálny depozitár cennýách papierov SR,a.s.
ul. 29. augusta 1/A
814 80 Bratislava
IČO:31338976
23.1.2017
312/16
9170216562
vyúčt. elektriny
čOM:6303426
45,8723.1.2017Stredoslovenská energetika-distribúcia,a.s.
Pri Rajčianke 2927
010 47 Žilina
IČO: 36442151
23.1.2017
313/16
204160709
služby Webgis 12/1629,-Zmluva o posk. služby24.1.2017Geodeticca,s.r.o
Floriánska19
040 01 Košice
IČO: 36572161
24.1.2017