Obsah

Vyhlásenie času zvýš.nebezpečenstva vzniku požiaru

Typ: ostatné
Od 10.apríla 2020 OR HAZZ v Zl.Moravciach vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
Porušenie zákazov sa považuje za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi, za ktoré môže ORHaZZ uložiť pokutu až do výšky 331 €.
Pripomíname, že v zmysle z.č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §13písm.g) sa zakazuje zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad.

Príloha

Vytvorené: 9. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 12. 5. 2020 12:25
Autor: Správca Webu