Obsah

Novoročný príhovor

Typ: ostatné
Novoročný príhovor

Vážení spoluobčania, milí priatelia
Želám Vám príjemné sviatočné popoludnie. Bežia prvé hodiny roku 2023 a je mi veľkou cťou prihovoriť sa Vám na jeho začiatku. Dnes si ako hrdí Slováci pripomíname aj 30.výročie vzniku Slovenskej republiky.
Prvého januára vítame Nový rok ,ktorý často vnímame ako nový začiatok ,či ďalšiu etapu života. V tento deň si mnohí z nás stanovia nové ciele ,plány a predsavzatia, ktoré chceme počas nastávajúceho roka uskutočniť, či už v pracovnom alebo súkromnom živote.
Nevieme predvídať budúcnosť, ale máme veľkú silu a moc, aby sme si na sklonku roka mohli so spokojnosťou v duši povedať, že sme ho prežili najlepšie ako sme vedeli.
Na prahu Nového roka však všetci vieme zhodnotiť minulosť, vieme si povedať čo bolo dobré a vieme prijať ponaučenie, aby sme sa vyvarovali chýb ,ktoré sme vykonali.
Sme bohatší o zážitky, vedomosti, skúsenosti a možno chudobnejší o niektoré naše sny ,o niektorých našich blízkych ,priateľov a spoluobčanov, ktorí nás navždy opustili.
Minulý rok bol rokom volebným, preto mi dovoľte ,aby som sa Vám poďakovala za prejavenú dôveru nielen v mene mojom ,ale aj v mene novozvoleného obecného zastupiteľstva. Budeme sa snažiť naplno hájiť záujmy obce a vytvárať našej obci dobré meno. S veľkou nádejou dúfam ,že urobíme spoločne s Vami milí občania všetko preto, aby naše krásne Tekovské Nemce boli miestom, kde chceme žiť plnohodnotný a spokojný život, miestom kde sa s hrdosťou a radosťou budú vracať naše deti ,miestom ,ktoré potrebuje každý z nás a s láskou ho nazýva “Môj domov“.
Zveľaďujme a rozvíjajme našu obec v každom smere v prospech nás všetkých ,rozvíjajme naše vzájomné vzťahy a cez ne urobme život krajším.
Vážení spoluobčania,
Najkrajšie želania sú tie, ktoré sú úprimné a myslené od srdca .Na prahu nového roka Vám všetkým želám to najpotrebnejšie-pevné zdravie, silu a šťastie v každodennom živote .Nech Vám prinášajú šťastie, radosť a lásku Vaše deti a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti Vašich najbližších.
Prajem Vám šťastný, úspešný a požehnaný Nový rok 2023


Príloha

Vytvorené: 1. 1. 2023
Posledná aktualizácia: 1. 1. 2023 13:36
Autor: Správca Webu