Obsah

Ostatné dokumenty

2019

Plán práce HK na I.polrok 2019 Stiahnuté: 24x | 28.12.2018

POH obce 2016 - 2020 Stiahnuté: 14x | 11.04.2019

Plán práce HK na II.polrok 2019 Stiahnuté: 2x | 17.06.2019

2018

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Tekovské Nemce na 2. polrok 2018 Stiahnuté: 26x | 24.04.2018

2017

Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2018 Stiahnuté: 27x | 19.12.2017

Výročná správa za rok 2016 Stiahnuté: 29x | 02.05.2017

Plán kontrolnej činnosti HK na 2.polrok 2017 Stiahnuté: 33x | 25.05.2017

PHSR Tekovské Nemce 2014 - 2020 Stiahnuté: 59x | 04.04.2017

2016

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2017 Stiahnuté: 30x | 19.12.2016

Plán kontr. činnosti HK na 2.polrok 2016 Stiahnuté: 25x | 14.06.2016

2015

Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2016 Stiahnuté: 25x | 15.12.2015

Výročná správa za rok 2014 Stiahnuté: 30x | 23.06.2015

2014

Plán-kontrolnej-činnosti-HK-na-1.polrok-2015 Stiahnuté: 25x | 14.11.2014

Poplatky od 01.01.2014 Stiahnuté: 28x | 14.01.2014

2013

Plán kontrolnej činnosti Stiahnuté: 24x | 24.11.2013

Plán kontrolnej činnosti HK na 2.polr.2013 Stiahnuté: 31x | 05.04.2013

2012

Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2013 Stiahnuté: 24x | 28.11.2012

Príručka - co by mal vediet o CO Stiahnuté: 24x | 21.06.2012

Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2012 Stiahnuté: 28x | 29.05.2012

2011

Register obnovenej evidencie pozemkov - Register osôb (vlastníci a domnelí dedicia) Stiahnuté: 51x | 19.12.2011

Stránka