Obsah

Ostatné dokumenty

2018

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Tekovské Nemce na 2. polrok 2018 Stiahnuté: 11x | 24.04.2018

2017

Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2018 Stiahnuté: 10x | 19.12.2017

Výročná správa za rok 2016 Stiahnuté: 10x | 02.05.2017

Plán kontrolnej činnosti HK na 2.polrok 2017 Stiahnuté: 13x | 25.05.2017

PHSR Tekovské Nemce 2014 - 2020 Stiahnuté: 23x | 04.04.2017

2016

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2017 Stiahnuté: 10x | 19.12.2016

Plán kontr. činnosti HK na 2.polrok 2016 Stiahnuté: 9x | 14.06.2016

2015

Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2016 Stiahnuté: 11x | 15.12.2015

Výročná správa za rok 2014 Stiahnuté: 12x | 23.06.2015

2014

Plán-kontrolnej-činnosti-HK-na-1.polrok-2015 Stiahnuté: 9x | 14.11.2014

Poplatky od 01.01.2014 Stiahnuté: 11x | 14.01.2014

2013

Plán kontrolnej činnosti Stiahnuté: 11x | 24.11.2013

Plán kontrolnej činnosti HK na 2.polr.2013 Stiahnuté: 13x | 05.04.2013

2012

Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2013 Stiahnuté: 8x | 28.11.2012

Príručka - co by mal vediet o CO Stiahnuté: 8x | 21.06.2012

Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2012 Stiahnuté: 10x | 29.05.2012

2011

Register obnovenej evidencie pozemkov - Register osôb (vlastníci a domnelí dedicia) Stiahnuté: 29x | 19.12.2011

Plán kontrolnej činnosti HK na I.polr.2012 Stiahnuté: 11x | 24.11.2011

Plán kon.čin Stiahnuté: 10x | 20.06.2011

Záverečný účet obce Tekovské Nemce 2010 Stiahnuté: 11x | 04.03.2011

Stránka