Obsah

 

                                               24nedeľaRokC2019.docx (25.28 kB)

 

FARSKÉ OZNAMY

 

24. nedeľa „cez rok“

Liturgický kalendár: 16.9-22.9.2019      Farský úrad: 045/6788888; faratekovskenemce@gmail.com    

Pondelok

Sv. Kornélia, pápeža a Cypriana, biskupa, mučeníkov

Utorok

Féria v období „cez rok“

Streda

Féria v období „cez rok“

Štvrtok

Féria v období „cez rok“

Piatok

Sv.Ondreja Kima, kňaza a Pavla Chonga Hasanga, mučeníkov; spom.

Sobota

Sv. Matúša, apoštola a evenjelistu; sviatok

NEDEĽA

25. nedeľa „cez rok“

 

Sväté omše:

 

DEŇ

 

HODINA

ÚMYSEL SV. OMŠE

Pondelok

Tekovské Nemce

 

18:00

 

† Vincent a Anna Káčeroví, syn Pavol a r.z ob.strán (97)

Utorok

Čaradice

 

18:00

 

† Emília Ivanová – 1.výročie (59)

Streda

Tekovské Nemce

18:00

Za zdravie a pomoc Božiu pre matku a dieťa

Štvrtok

Čaradice

Tekovské Nemce

17:00

18:30

Za duše † z rodiny Kováčovej (236)

Poďakovanie za 80.rokov života (354)

Piatok

Tekovské Nemce

18:00

 

† Štefan Salšťan, m. Viktória a rodičia z ob.strán (352)

 

Sobota

Tekovské Nemce

8:00

 

† Ľudovít Štuller, manž. Jozefína a dcéra (143)

 

 

NEDEĽA

Tekovské Nemce

Čaradice

Tekovské Nemce

8:00

9:30

 

11:00

Za zdravie a Božiu pomoc za dožitých 90-rokov (412)

† Mária Kováčová (154)

† rodičov Lavrincových a Valových (231)

Upratovanie farského kostola prosíme skupinu č. 2, Čaradice skupina č.3

V dnešnú nedeľu je zbierka na seminár. Milodarcom Pán Boh odplať.

Rodičia, ktorí chcú prihlásiť svoje deti k príprave na prvé sv.prijímanie, si môžu zobrať prihlášky po sv.omši v sakristií.

Od 21.-29.9. sa konaujú v Hronskom Beňadiku ľudové misie. Program ľudových misií je vo výveske.