Obsah

 

15nedeľaRokC2019.docx (25.17 kB)

         

FARSKÉ OZNAMY

 

15. nedeľa „cez rok“

Liturgický kalendár: 15.7-21.7.2019      Farský úrad: 045/6788888; faratekovskenemce@gmail.com    

Pondelok

Sv. Bonaventuru, biskupa a uč.Cirkvi; spomienka

Utorok

Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej; ľ.spom.

Streda

Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov; sviatok, hl.patrónov

Štvrtok

Féria v období „cez rok“

Piatok

Féria v období „cez rok“

Sobota

Panny Márie v sobotu

NEDEĽA

16. nedeľa „cez rok“

 

Sväté omše:

 

DEŇ

 

HODINA

ÚMYSEL SV. OMŠE

Pondelok

 

 

 

 

Utorok

Čaradice

Tekovské Nemce

 

17:00

 

18:00

Za členov posvätného škapuliara, živých a zomrelých (284)

Streda

Tekovské Nemce

8:00

† Jozef a Štafánia Galbaví, syn Ladislav a Karol (97)

Štvrtok

Čaradice

18:00

Poďakovanie za Božiu pomoc a ochranu, s prosbou  o Božiu pomoc a ochranu (67)

Piatok

Tekovské Nemce

18:00

 

Poďakovanie za zdravie, Božie požehanie a dary Ducha Svätého pre celú rodinu (242)

 

Sobota

Tekovské Nemce

8:00

 

† Jozef Drgoňa, manželka Mária a rodičia (386)

 

 

 

NEDEĽA

Tekovské Nemce

Čaradice

Tekovské Nemce

8:00

9:30

 

11:00

 

† Emília Kmeťová (364)

† Štefan Nemček, rodičia Mária a Štefan

Za veriacich

Upratovanie farského kostola prosíme skupinu č. 13, Čaradice skupina č.6

Skalka pri Trenčíne sa aj tohto roku pripravuje na Hlavnú púť k diecéznym patrónom a našim prvým národným svätým – sv. Andrejovi-Svoradovi a Beňadikovi, ktorá sa uskutoční v dňoch 17., 20. a 21. júla 2019.

Pozývam deti, ktoré sa zapojili do biblickej súťaže a zbierali samolepky, aby prišli v piatok na sv.omšu a po nej na stretnutie, kde bude vyhodnotenie sútaže.