Obsah

tu ku stiahnutiu

FARSKÉ OZNAMY

 

6. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár: 18.2.-24.2.2019      Farský úrad: 045/6788888; faratekovskenemce@gmail.com  

Pondelok

Féria v období „cez rok“

Utorok

Féria v období „cez rok“

Streda

Féria v období „cez rok“

Štvrtok

Sv. Petra Damianiho, biskupa a uč.Cirkvi

Piatok

Katedra sv. Petra apoštola, sviatok

Sobota

Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka; spomienka

NEDEĽA

7. nedeľa v cezročnom období

 

Sväté omše:

 

DEŇ

 

HODINA

ÚMYSEL SV. OMŠE

Pondelok

Čaradice

 

16:00

 

† Pavol Valkovič – pohrebná (64.rokov)

Utorok

 

 

 

 

Nie je

Streda

Čaradice

Tekovské Nemce

 

16:30

 

17:30

 

† Pavlínu, Jána a rodičov (106)

 

† Izidor Drgoňa, m. Anna a rodičia (391)

Štvrtok

Čaradice

17:30

† Kristíán Kováč - mesačná

Piatok

Tekovské Nemce

17:30

† Augustín Hudec – 1.výročie (442)

Sobota

Tekovské Nemce

8:00

 

† Ján Valkovič (101)

 

 

 

NEDEĽA

Tekovské Nemce

Čaradice

Tekovské Nemce

8:00

9:30

 

11:00

 

† za rodičov a syna jaroslava a st.rodičov (265)

 

† Jozef Snitka – 10.výročie (145)

 

 

Poďakovanie za prežité roky života

Upratovanie farského kostola prosíme skupinu č.14, Čaradice skupina č.9

Pohreb † Pavla Valkoviča v pondelok o 16hod.

Bohuznáma na kostol v Čaradiciach obetovala 50 eur.