Obsah

Základné informácie 

Kraj: Nitriansky
Okres: Zlaté Moravce
Nadmor. výška: 246 m n. m.
Počet obyvateľov: 1 049
Rozloha: 28,50 km²
Prvá pís. zmienka: 1265 či 1275

Obec Tekovské Nemce

je najvýchodnejšou obcou regiónu Horného Požitavia. Od okresného mesta Zlaté Moravce je vzdialená 12 km. Kataster obce susedí s Hronským Beňadikom, Orovnicou, Novou Baňou a Kozárovcami, ktoré patria do regiónu Pohronia, na západe s Čaradicami a na severe s Obycami. Tekovské Nemce sú podhorskou obcou ležiacou na styku nížiny a pohoria, v doline potoka Roskovice (Inovecký potok). Katastrálne územie je tvorené Hronskou pahorkatinou i Pohronským Inovcom.

Mapa Tekovské Nemce

17.04.2019

Memoriál V.Valkoviča 2019

Memoriál V.Valkoviča 2019

Pozývame Vás na 9.ročník Memoriálu V.Valkoviča - futbalový turnaj starých pánov. 27.04.2019 od 9,30 - 16,30 hod na Multifunkčné ihrisko

Detail

16.04.2019

Stavanie mája 2019

Stavanie mája 2019

OBEC Tekovské Nemce Vás pozýva dňa 30.04.2019 na tradičné STAVANIE MÁJA. Začiatok o 16,00 v parku, pokračovanie: priestranstvo pri Pošte. Účinkujú: - Getelinka - spevácka skupina Nádej -Nemčianska kapela O občerstvenie je postarané!

Detail

03.04.2019

1.ročník veľkonočného turnaja v stolnom tenise 1

1.ročník veľkonočného turnaja v stolnom tenise

Dňa 13.04.2019 o 14.oo hod v sále KD v Tek.Nemciach sa uskutoční 1. ročník veľkonočného turnaja v stolnom tenise. Súťažiaci prihláste sa na Obecnom úrade, alebo v deň konania turnaja u p.Vojtecha Ivaniča. Kategórie: deti do 8r., deti 9-12r., dorast 13-17r., muži 18-55r.,ženy 18-55r., muži a ženy nad 55 rokov.

Detail

13.03.2019

Zber separovaného odpadu

Zber triedeného odpadu sa uskutoční dňa 21. 03. 2019. Obec prechádza na spoločný zber troch komodít: 20 01 39 Plasty 20 01 04 Obaly z kovu 20 01 03 Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky - tetrapaky). Spoločný zber bude realizovaný v žltých vreciach. Na sklo boli po obci rozmiestnené zelené kontajnery. Sklo môžete do nich dávať priebežne, počas celého mesiaca. Dôrazne žiadame, aby ste do kontajnerov vhadzovali LEN SKLO.

Detail

04.03.2019

Zhromažďovanie orezaných konárov

Vážení občania, oznamujeme Vám, že orezané konáre zo stromov a krov môžete v najbližších dňoch nosiť v obci na drvenie na tieto určené miesta: ul. Hradská -smer od Hr.Beňadika pri kaplnke, ul. Staré Grunty smer od Hr. Beňadika na začiatku obce, ul. Hradská smer od Čaradíc oproti družstvu, ul. Tekovská pri starých bytovkách na rohu záhradiek, pri futbalovom ihrisku, oproti vstupnej bráne na ihrisko pri moste, a pri nových bytovkách ulica Nová.

Detail

04.03.2019

Výkup a výmena papiera

Výkup a výmena papiera

V pondelok 11.marca 2019 sa bude konať mobilný výkup papiera, formou výmeny za hygienické potreby Harmasan a to o 17.10 hod pri starých bytovkách ul.Tekovská, a 17,30 hod na tržnici pri ZŠ. Papier je potrebné zviazať, balíky nesmú obsahovať kartón a lepenku.

Detail

04.03.2019

Odber krvi

Odber krvi

MS SČK Vás pozýva na odber krvi dňa 03. apríla 2019 od 8.oo hod do svadobky kultúrneho domu v Tekovských Nemciach.

Detail

18.02.2019

Fašiangová zábava

Fašiangová zábava

Srdečne Vás pozývame na fašiangovú zábavu (pochovávanie basy), dňa 01.marca 2019 o 19.oo hod do sály KD Tek. Nemce. Do tanca hrá Nemčianska kapela. Bufet a tombola - zabezpečené. Vstupné na pár je 5,-€. Vstupenky si môžete zakúpiť na Obecnom úrade.

Detail

18.02.2019

Zber odpadu

Zber odpadu

Vývoz kukanádob - streda 20.02.2019 Zber separovaného odpadu - plasty, kovy, tetrapaky - štvrtok 21.02.2019

Detail

11.02.2019

Pozvánka na valné zhromaždenie dňa 10.03.2019

POZVÁNKA Pozývame Vás na riadne valné zhromaždenie členov pozemkového spoločenstva: Urbárske a lesné pozemkové spoločenstvo so sídlom v Tekovských Nemciach, ktoré sa uskutoční dňa 10. marca 2019 o 16,00 hod. v Tekovských Nemciach v sále kultúrneho domu, prezentácia začne o 15,00 hod.

Detail

01.01.2019 - 31.12.2019

Plán kultúrno-šport. podujatí na rok 2019

Plán kultúrno-šport. podujatí na r. 2019

Detail

16.04.2019

Veľká noc 2019

Veľká noc 2019

Veľká noc 2019

Detail

08.04.2019

Uvítanie detí do života 2019

Uvítanie detí do života 2019

Uvítanie detí do života 2019

Detail

03.01.2019

2019

2019

Fašiangová zábava 2019

Detail

20.12.2018

Vianoce 2018 - betlehem v obci

Vianoce 2018 - betlehem v obci

Vianoce 2018 - betlehem v obci

Detail

17.12.2018

Mikuláš 2018

Mikuláš 2018

Mikuláš 2018

Detail

03.12.2018

Vianočné tvorivé dilene 2018

Vianočné tvorivé dilene 2018

Dňa 24.11.2018 sa konali vianočné tvorivé dielne 2018.

Detail

24.09.2018

Guláš 2018

Guláš 2018

Guláš 2018

Detail

24.09.2018

Roľnícka nedeľa 2018

Roľnícka nedeľa 2018

Roľnícka nedeľa 2018

Detail

13.09.2018

Slovenský deň kroja

Slovenský deň kroja

Slovenský deň kroja – 8.9.2018 v Banskej Bystrici na tomto podujatí sa zúčastnili aj občania z Tekovských Nemiec.

Detail

24.08.2018

Foto: Deň otcov

Foto: Deň otcov

Deň otcov

Detail