Obsah

Základné informácie 

Kraj: Nitriansky
Okres: Zlaté Moravce
Nadmor. výška: 246 m n. m.
Počet obyvateľov: 1 049
Rozloha: 28,50 km²
Prvá pís. zmienka: 1265 či 1275

Obec Tekovské Nemce

je najvýchodnejšou obcou regiónu Horného Požitavia. Od okresného mesta Zlaté Moravce je vzdialená 12 km. Kataster obce susedí s Hronským Beňadikom, Orovnicou, Novou Baňou a Kozárovcami, ktoré patria do regiónu Pohronia, na západe s Čaradicami a na severe s Obycami. Tekovské Nemce sú podhorskou obcou ležiacou na styku nížiny a pohoria, v doline potoka Roskovice (Inovecký potok). Katastrálne územie je tvorené Hronskou pahorkatinou i Pohronským Inovcom.

Mapa Tekovské Nemce

06.12.2019

Mikuláš 07.12.2019 v Tekovských Nemciach 1

Mikuláš 07.12.2019 v Tekovských Nemciach

Pozývame vás na príchod Mikuláša 07.12.2019 v sobotu o 16,oo hod pri pošte v Tek. Nemciach. O dobrú náladu sa postará DJ Palli, Občerstvenie: mikulášsky punč, medovina, pečená klobása, kapustnica a iné dobroty. Vianočné trhy od 15.oo hod.

Detail

21.11.2019

Vianočné tvorivé dielne 2019 1

Vianočné tvorivé dielne 2019

Dňa 23.11.2019 - v sobotu od 15.oo hod sa budú vo svadobke Kultúrneho domu konať tradičné vianočné tvorivé dielne. Prídite sa ukázať so svojimi vlastnoručne vyrobenými výrobkami, alebo len pozrieť a podporiť ostatných zúčastnených.

Detail

12.11.2019

13.11.2019 - vytvorenie živej ľudskej reťaze.

13. november je svetovým dňom Guinessových rekordov. V našej Základnej škole sa rozhodli pri tejto príležitosti uskutočniť zakladajúci rekord Tekovských Nemiec vo vytvorení živej ľudskej reťaze v okolí školy a parku. Akcia sa bude konať v stredu(zajtra) o 10,30 hod, preto ak ste doma a máte záujem zúčastniť sa, alebo len pôjdete okolo, srdečne vás pozývame. Na vytvorenie reťaze potrebujeme čo najväčší počet účastníkov, ktorí svojou účasťou vyjadria spolupatričnosť a priateľstvo. V prípade veľmi nepriaznivého počasia - dažďa, bude aktivita uskutočnená v nasledujúcich možných dňoch, čo vám v predstihu oznámime.

Detail

07.11.2019

Deň otvorených dverí na Akadémii ozbrojených síl

Oznamujeme uchádzačom o vysokoškolské štúdium, že rektorát pripravuje na Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.deň otvorených dverí s týmto programom: 1/ Zahájenie v aule AOS o 9.30 hod., 2/ Oboznámenie s podmienkami prijatia na štúdium, 3/ Ukážka vojenského výcviku a zbraní, 4/ predstavenie študijných programov a zbraní, 5/ Ukážka priestorov Akadémie, 6/ Ukončenie o 13.00 hod. V školsom roku 2020/2021 bude na Akadémii ozbrojených síl otvorené vysokoškolské štúdium v štyroch denných študijných programoch, a to: 1) Bezpečnosť a obrana štátu (prijatých bude 51 študentov), 2) Elektronické zbraňové systémy (prijatých bude 35 študentov), 3) Vojenské spojovacie a informačné systémy (prijatých bude 46 študentov), 4) Zbraňové systémy, zbrane a ich časti (prijatých bude 20 študentov). Po skončení trojročného bakalárskeho štúdia bude štúdium ďalej kontinuálne pokračovať denným dvojročným inžinierskym, resp. magisterským štúdiom. Termín podania prihlášky je do 29. 2. 2020 (na jednej prihláške je možné uviesť viac študijných programov). Poplatok za prihlášku (prijímacie konanie) je 20 Eur. Termín konania vedomostnej prijímacej skúšky pre všetky študijné programy je od 9. do 10. júna 2020. Vedomostnej skúšky sa zúčastnia všetci uchádzači o štúdium - bez ohľadu na dosiahnuté študijné výsledky na strednej škole. Okrem vedomostnej prijímacej skúšky absolvuje každý uchádzač výberové konanie a to lekárske vyšetrenie, previerku psychickej spôsobilosti a previerku fyzickej zdatnosti. Vedomostná prijímacia skúška bude vykonaná formou písomného testu z matematiky a anglického jazyka pre všetky študijné programy.Kontakt: Informačné, poradenské a konzultačné služby v oblasti vysokého školstva a vzdelávania, pplk.v.v.Ing. Emil Toma Adresa: Nábrežie Dr.A.Stodolu 1734/25 031 01 Liptovský Mikuláš http://www.facebook.com/pripravnekurzyLM mail: vysoke.skoly.toma@stonline.sk Telefón: 0905622170, 0911622170, 044 5524804 IČO: 35162708, DIČ: 440217774

Detail

30.10.2019

OR policajného zboru v Nitre upozorňuje.....

- na nebezpečenstvo krádeží na cintorínoch a krádeží vlámaním do motorových vozidiel pri cintorínoch - venujte preto tomuto zvýšenú pozornosť! - na zlepšenie viditeľnosti počas jesenných a zimných mesiacoch pri skorom stmievaní, hmle, daždi používajte reflexné prvky -pásky, samolepky, vesta... - môžu vám zachrániť život.

Detail

30.10.2019

Súpis chovateľov ošípaných neevidovaných v Centrálnej evidencii hosp. zvierat v Žiline 1

Súpis chovateľov ošípaných neevidovaných v Centrálnej evidencii hosp. zvierat v Žiline

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra oznamuje povinnosť občanov registrovať chov ošípaných, ktoré držia pre vlastnú spotrebu čo i len jeden kus ošípanej. V prípade, že majiteľ vlastní 1 ošípanú na domácu spotrebu je potrebné, aby si tlačivo o registrácii chovu zaslal do CEHZ v Žiline. (tlačivo na OcÚ T.Nemce alebo na webovej stránke Plemenárskych služieb SR). Chov nahláste aj na OcÚ T.Nemce do 30.11.2019. Pokiaľ si chovateľ zaobstaráva ošípanú u registrovaného chovateľa, registráciu za neho urobí predávajúci. Domácu zakáľačku je chovateľ povinný nahlásiť na príslušnú RVPS.

Detail

16.10.2019

Kompostovanie orechového lístia

Kompostovanie orechového lístia

Orechové lístie sa dá kompostovať. Je potrebné ho rozdrviť na čo najmenšie kúsky a zmiešať s dusíkatými materiálmi (napr. tráva). Z celkovej hmotnosti kompostovaných materiálov môže orechové lístie tvoriť až 30 %podiel. Pri dodržaní základných pravidiel kompostovania sa dá už po 6 mesiacoch kompost z orechového lístia bezpečne použiť v záhrade. Celý text je v prílohe.Odporúčajú: www.priateliazeme.sk/spz, www.kompost.sk

Detail

25.09.2019

Nová služba - SMS správy pre občanov od obce

Obec Tekovské Nemce zavádza novú službu - možnosť prijímať oznámenia z obce vo forme SMS správ.

Detail

20.09.2019

Roľnícka nedeľa - 29. septembra 2019

Roľnícka nedeľa - 29. septembra 2019

Miestny spolok SČK oznamuje, že dňa 29.09.2019 organizuje Roľnícku nedeľu. Kto má záujem poskytnúť dopestované plody zo svojej úrody, môže tak urobiť v utorok 24.9.2019 od 14.oo o 17.oo hod v miestnom kostole. Zároveň prosíme záujemcov, ktorí chcú pomôcť pri výzdobe kostola, že tak môžu urobiť od stredy, po dohode s organizátorkami. Všetkým vopred ďakujeme!

Detail

20.09.2019

Blší trh - 27.09.2019

Blší trh - 27.09.2019

Srdečne vás pozývame na Blší trh, ktorý sa uskutoční v našej obci dňa 27.sept.2019 v čase od 13.oo do 18,oo hod. v sále kult.domu. Príďte stráviť piatkové popoludnie v príjemnej atmosfére a zároveň svojou kúpou podporiť našich predávajúcich. V prípade záujmu o predaj vlastných vecí, sa môžete prihlásiť u p.Vojtecha Ivaniča a to buď osobne alebo na t.č. 0918129661. Tešíme sa na vašu účasť.

Detail

01.01.2019 - 31.12.2019

Plán kultúrno-šport. podujatí na rok 2019

Plán kultúrno-šport. podujatí na r. 2019

Detail

25.11.2019

Vianočné tvorivé dielne - 23.11.2019

Vianočné tvorivé dielne - 23.11.2019

Vianočné tvorivé dielne 23.11.2019

Detail

28.10.2019

Mesiac úcty k starobe -stretnutie jubilantov 2019

Mesiac úcty k starobe -stretnutie jubilantov 2019

Mesiac úcty k starobe -stretnutie jubilantov - 13.10.2019

Detail

01.10.2019

Roľnícka nedeľa 29.09.2019

Roľnícka nedeľa 29.09.2019

Roľnícka nedeľa 29.09.2019 - 20.výročie

Detail

02.09.2019

Súťaž vo varení gulášu - 24.08.2019

Súťaž vo varení gulášu - 24.08.2019

Súťaž vo varení gulášu 2019 - 1.m.- Peter Adamec 2.m.- S.Horňák, D.Rudzan, Ľ.Valkovič, S.Šimeg 3.m.- Peter Laurinc

Detail

14.08.2019

Nohejbalový turnaj - 1. ročník 2019

Nohejbalový turnaj - 1. ročník 2019

Nohejbalový turnaj . 1.ročník 2019

Detail

17.07.2019

Športové hry seniorov 2019

Športové hry seniorov 2019

Športové hry seniorov 2019

Detail

02.07.2019

Jánske ohne 29.07.2019

Jánske ohne 29.07.2019

Dňa 29.07.2019 na priehrade - Jánske ohne 2019 - Super akcia. Foto vo fotogalérii

Detail

19.06.2019

Deň otcov - 16.06.2019

Deň otcov - 16.06.2019

Deň otcov - 16.06.2019

Detail

10.06.2019

Okr.prehl.spev.súborov seniorov v Čiernych Kľačanoch 8.6.2019

Okr.prehl.spev.súborov seniorov v Čiernych Kľačanoch 8.6.2019

Nádej Tekovské Nemce 8.6.2019

Detail

30.05.2019

Posvätenie viníc - Urbanko - 25.05.2019

Posvätenie viníc - Urbanko - 25.05.2019

25.05.2019 - Urbanko - posvätenie viníc, ochutávka vína

Detail