Obsah

Základné informácie 

Kraj: Nitriansky
Okres: Zlaté Moravce
Nadmor. výška: 246 m n. m.
Počet obyvateľov: 1 049
Rozloha: 28,50 km²
Prvá pís. zmienka: 1265 či 1275

Obec Tekovské Nemce

je najvýchodnejšou obcou regiónu Horného Požitavia. Od okresného mesta Zlaté Moravce je vzdialená 12 km. Kataster obce susedí s Hronským Beňadikom, Orovnicou, Novou Baňou a Kozárovcami, ktoré patria do regiónu Pohronia, na západe s Čaradicami a na severe s Obycami. Tekovské Nemce sú podhorskou obcou ležiacou na styku nížiny a pohoria, v doline potoka Roskovice (Inovecký potok). Katastrálne územie je tvorené Hronskou pahorkatinou i Pohronským Inovcom.

Mapa Tekovské Nemce

13.03.2019

Zber separovaného odpadu

Zber triedeného odpadu sa uskutoční dňa 21. 03. 2019. Obec prechádza na spoločný zber troch komodít: 20 01 39 Plasty 20 01 04 Obaly z kovu 20 01 03 Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky - tetrapaky). Spoločný zber bude realizovaný v žltých vreciach. Na sklo boli po obci rozmiestnené zelené kontajnery. Sklo môžete do nich dávať priebežne, počas celého mesiaca. Dôrazne žiadame, aby ste do kontajnerov vhadzovali LEN SKLO.

Detail

04.03.2019

Zhromažďovanie orezaných konárov

Vážení občania, oznamujeme Vám, že orezané konáre zo stromov a krov môžete v najbližších dňoch nosiť v obci na drvenie na tieto určené miesta: ul. Hradská -smer od Hr.Beňadika pri kaplnke, ul. Staré Grunty smer od Hr. Beňadika na začiatku obce, ul. Hradská smer od Čaradíc oproti družstvu, ul. Tekovská pri starých bytovkách na rohu záhradiek, pri futbalovom ihrisku, oproti vstupnej bráne na ihrisko pri moste, a pri nových bytovkách ulica Nová.

Detail

04.03.2019

Výkup a výmena papiera

Výkup a výmena papiera

V pondelok 11.marca 2019 sa bude konať mobilný výkup papiera, formou výmeny za hygienické potreby Harmasan a to o 17.10 hod pri starých bytovkách ul.Tekovská, a 17,30 hod na tržnici pri ZŠ. Papier je potrebné zviazať, balíky nesmú obsahovať kartón a lepenku.

Detail

04.03.2019

Odber krvi

Odber krvi

MS SČK Vás pozýva na odber krvi dňa 03. apríla 2019 od 8.oo hod do svadobky kultúrneho domu v Tekovských Nemciach.

Detail

18.02.2019

Fašiangová zábava

Fašiangová zábava

Srdečne Vás pozývame na fašiangovú zábavu (pochovávanie basy), dňa 01.marca 2019 o 19.oo hod do sály KD Tek. Nemce. Do tanca hrá Nemčianska kapela. Bufet a tombola - zabezpečené. Vstupné na pár je 5,-€. Vstupenky si môžete zakúpiť na Obecnom úrade.

Detail

01.01.2019 - 31.12.2019

Plán kultúrno-šport. podujatí na rok 2019

Plán kultúrno-šport. podujatí na r. 2019

Detail

03.01.2019

2019

Fašiangová zábava 2019

Detail

20.12.2018

Vianoce 2018 - betlehem v obci

Vianoce 2018 - betlehem v obci

Vianoce 2018 - betlehem v obci

Detail

17.12.2018

Mikuláš 2018

Mikuláš 2018

Mikuláš 2018

Detail